Telefonrådgivning0485 - 375 75

Lundagårdsprojektet

2007 började Demensförbundet, med stöd av Allmänna arvsfonden, att arbeta med ett 3-årigt projekt för att starta stöd- och självhjälpsgrupper för tidigt diagnostiserade demenssjuka.

Projektet avslutades våren 2010, men fortsätter i liten skala i  Demensförbundets regi. Demensförbundet har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan utformat  ett studiematerial ” Att slippa göra resan ensam” . Studiematerialet håller nu på att spridas ute i landet.

Studiematerialet  ”Att slippa göra resan ensam” går att beställa på Demensförbundets hemsida.

Agneta Ingberg har varit med i Lundagårdsgrupperna från början och varit med och utformat ”Att slippa göra resan ensam”. Hon fick sin demensdiagnos Alzheimers sjukdom 2003.

Bli medlem Ge en gåva
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75