Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Lundagårdsprojektet

2007 började Demensförbundet, med stöd av Allmänna arvsfonden, att arbeta med ett 3-årigt projekt för att starta stöd- och självhjälpsgrupper för tidigt diagnostiserade demenssjuka.

Projektet avslutades våren 2010 och fortsatte sedan i liten skala i Demensförbundets regi. Demensförbundet arbetar nu med att sprida konceptet i hela landet och har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan utformat ett studiematerial ”Att slippa göra resan ensam”.

Studiematerialet  ”Att slippa göra resan ensam” går att beställa på Demensförbundets hemsida.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se