Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Älvsbyn

Älvsbyns demensförening

Älvsbyns demensförening bildades 2014 och har i dagsläget 49 medlemmar. Vi är en lokalförening i Demensförbundet och följer dess stadgar. Föreningen arbetar för att komplettera riksförbundet på lokal nivå.  

Målsättning

  • Informera och ge råd och stöd till demenssjuka och deras anhöriga
  • Bevaka deras rättigheter
  • Följa forskning och utveckling för att sprida kunskap om demenssjukdomar och dess konsekvenser
  • Påverka vårdgivare, kommun och regionförbund, till bra vård/omsorg

Styrelsen

Ordförande Anita Karlsson
Sekreterare Inga Berglund
Kassör Lars Olofsson
Ledamöter Gun-Britt Johansson och Berne Johansson

Besökslokal

Föreningen har kontor på Fluxens Seniorboende i anslutning till ”Visningslokalen”. Lokalen är en plats för anhöriga att söka stöd hos varandra. Där finns böcker att låna, generalfullmakt, annat material, etc.

Kontaktperson

Anita Karlsson 070-279 53 93
E-post: anitakarlsson@me.com

Välkommen som medlem

Som medlem får du tidningen Demensforum 4 ggr/år och boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum, samt tillgång till juridisk expertis från Demensförbundet. Medlemsavgiften för enskild medlem 160 kronor, familj 220 kronor. Vill du stödja föreningens arbete kan du skicka en gåva till bankgiro 625-1383.

Kontaktperson medlemskap

Lars Olofsson 070-699 14 34
E-post: olofssonlars365@gmail.com

Föreningens bankgiro: 625-1383        

Vår verksamhet

Under året bjuder vi in till medlemsmöten med olika teman/föreläsare.

Återkommande aktiviteter är korvgrillning, bingo, surströmming och avslutningsfest varje år.

Vi besöker våra äldreboende Nyberga och Ugglan vår och höst, med underhållning och gott fika.

Styrelsen följer noga politiska beslut och bevakar förändringar inom kommunens verksamhet med synpunkter.

Vi deltar i utåtriktad verksamhet, nätverksträffar i Norr och Västerbotten. Uppmärksammar Alzheimerdagen och representerar vid Tillgänglighets- och Trygghetsrådet.

Vi delar med oss av tidningen Demensforum till personal på våra demensboenden.

Kontakt
Ordförande
Anita Karlsson
Apelgatan 1B
942 32 ÄLVSBYN
Mobil: 070-279 53 93
E-post: anitakarlsson@me.com
Bankgiro: 625 – 1383

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se