Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Mölndal-Härryda

Demensföreningen Mölndal-Härryda

Styrelse

Ordförande Mona Tunvald Böös, tel. 0734-17 96 36 (kontakta vid frågor telefon eller sms)
Kassör Leena Lind
Protokollförare Irmeli Jansson

Medlemsavgiften är 200:-

Plusgirokonto nr: 110 94 08 – 3

Vi är tacksamma för alla bidrag till vår verksamhet. Bli stödmedlem!

Som medlem i föreningen får du:

  • Demensforum, förbundets tidning 4 ggr per år
  • Boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum
  • Råd och stöd genom förbundets telefonrådgivning
  • Inbjudan till våra aktiviteter bl.a. caféträffar och intressanta föreläsningar
  • ”Doktor Henrik har ordet”. Information om demenssjukdomarna och deras behandling.

Tidningen Demensforum finns som taltidning för personer med synnedsättning.

Kontakt
Demensföreningen MÖLNDAL-HÄRRYDA
c/o Studieförbundet Vuxenskolan
Gamla Torget 43
431 34 MÖLNDAL
Mölndal: Mona Tunvald Böös, mobil: 0734-17 96 36
Härryda: Birgitta Garnemark, mobil: 0738-00 72 12
E-post: m.h.demens@gmail.com
Plusgiro: 110 94 08 – 3

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se