Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Motala

Välkommen till demensföreningen i Motala

Demensföreningen i Motala bildades 2007 och är en lokalförening i Demensförbundet.

Vi arbetar bland annat för att

  • Personer med demenssjukdom ska  få rätt till ett värdigt liv 
  • Ge stöd och vägledning till anhöriga 
  • Ge mer information till allmänheten
  • Öka kunskapen om demenssjukdomar inom vård och omsorg

  Som medlem i föreningen får du:

  • Tidningen Demensforum 4 nr/år
  • Boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum
  • Mötesverksamhet
  • Föreläsningar
  • Erfarenhetsutbyte och stöd
  • 4 st medlemsmöten per år därav en utflykt på våren med våra medlemmar och anhöriga

Hur blir man medlem

Genom att betala in 200kr på plusgiro 307248-5 per familj.
Glöm inte att ange namn och adress så vi kan skicka medlemsmaterial.

Styrelsen:

Ordförande: Cari Rylander
Mobil: 070-2041672
E-post: cariryl@hotmail.com

Vice ordförande: Britt-Louise Kind
Mobil: 070-2682599
E-post: b-lkindh@live.se

Sekreterare: Cecilia Holst
Mobil: 070-4447927
E-post: cecilia@johnvest.se

Kassör: Doris Andersson
Mobil: 073-8166483
E-post: dorran.andersson@outlook.com

Ledamot: Yvonne Eld
Mobil: 073-3664540
E-post: yte@telia.com

Ledamot: Inger Lorentzson
Mobil: 073-3523212
E-post: piplyckan@telia.com

Kontakt
Ordförande
Cari Rylander
Sjögatan 2A
591 30 MOTALA
Mobil: 070-204 16 72
E-post: cariryl@hotmail.com
Plusgiro: 30 72 48 – 5

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se