Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Medarbetare kansli

Liselotte Björk
Liselotte Björk.

Förbundsordförande
Ledning, presskontakt, ansvarig utgivare Demensforum

08-658 99 21
079-062 22 71

liselotte.bjork@demensforbundet.se

Annelie Gustafsson
Annelie Gustafsson

Ekonomiansvarig
ekonomiärenden, fakturor

08-658 99 25
079-062 05 71

annelie.gustafsson@demensforbundet.se

Linda Lundberg
Linda Lundberg

Förbundssekreterare
Intressepolitik och påverkansarbete, verksamhetsutveckling, Demensfonden

08-658 99 27
076-725 31 21

linda.lundberg@demensforbundet.se

Karin Bajlo

Kommunikatör
Hemsidor, trycksaker, sociala medier

08-658 99 23
079-062 06 34

karin.bajlo@demensforbundet.se

Carina Glebenius
Carina Glebenius

Demensfonden kansli
Beställningar

08-658 99 24/26

carina.glebenius@demensforbundet.se

Laila Eriksson
Laila Eriksson

Förbundskonsulent
södra Sverige

Föreningsstöd, medlemsfrågor, medlemsregistret

076-511 26 80

laila.eriksson@demensforbundet.se

Anette Svensson
Anette Svensson

Förbundskonsulent
norra Sverige

Föreningsstöd, medlemsfrågor, Demensfonden

072-546 04 22

anette.svensson@demensforbundet.se

Lotta Olofsson
Lotta Olofsson

Arbetsterapeut
Projektledare, PREDEM

076-825 35 80

lotta.olofsson@demensforbundet.se

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se