Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Medarbetare kansli

Liselotte Björk
Liselotte Björk.

Förbundsordförande

08-658 99 21
079-062 22 71

liselotte.bjork@demensforbundet.se

Annelie Gustafsson
Annelie Gustafsson

Ekonomiansvarig

08-658 99 25
079-062 05 71

annelie.gustafsson@demensforbundet.se

Linda Lundberg
Förbundssekreterare Linda Lundberg.

Förbundssekreterare

08-658 99 27
076-725 31 21

linda.lundberg@demensforbundet.se

Carina Rejmus Cohen
Carina Rejmus Cohen

Kommunikatör

08-658 99 23

carina.rejmus@demensforbundet.se

Carina Glebenius
Carina Glebenius

Demensfonden kansli

08-658 99 24/26

carina.glebenius@demensforbundet.se

Laila Eriksson
Laila Eriksson

Förbundskonsulent,
södra Sverige

076-511 26 80

laila.eriksson@demensforbundet.se

Anette Svensson
Anette Svensson

Förbundskonsulent,
norra Sverige

072-546 04 22

anette.svensson@demensforbundet.se

Lotta Olofsson
Lotta Olofsson

Arbetsterapeut, Projektledare

076-825 35 80

lotta.olofsson@demensforbundet.se

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75