Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Ljusdal

Välkommen till Ljusdals demensförening

Föreningen grundades 1987 och bevakar de demensdrabbades situation lokalt.

Ljusdals demensförenings grundare

Birgith Persson, Elin Jonsson och Thea Jonsson har varit med i Ljusdals demensförening sedan den bildades för 25 år sedan.

Föreningen har idag 101 medlemmar och vi är glada att allt fler fortsätter att fortsätter att stödja vår förening. Tack vare Demensförbundets och de lokala demensföreningarnas arbete kan vi tillsammans påverka våra politiker och beslutsfattare för ökad förståelse av demenssjuka och anhörigas livssituation så att mer resurser tillförs demensvården.

Ordförande:

Elin Jonsson – se kontaktuppgifter här ovan.

Ledamöter:

Karin Fransson sekreterare Mobil: 070-639 10 85
Leif Jonsson kassör Mobil: 070-673 32 08
Agneta Karlsson Ord ledamot Mobil: 070-217 05 41
Gunnel Nilsson Ord ledamot Mobil: 073-082 31 87
Leif Jonsson suppleant tel: 0651-209 47
Marianne Jonsson-Hall suppleant/webansvarig tel: 070-398 62 67

Information

Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor. Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. Vid demens påverkas flera av hjärnans funktioner och enbart minnesförlust räcker inte för att kunna ställa diagnosen. Andra funktioner som brukar drabbas är: förmåga att tänka, att planera och skapa överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva känslor som förut och att kontrollera sina känslor.

En bra plats (tidigare Gapet) är anhörigas mötesplats på nätet

Som anhörig hittar du här information, råd och erfarenhetsutbyte på tider och platser som passar dig enbraplats.se

Hjälpmedel inom demensvården

Abilia utvecklar, tillverkar och säljer moderna hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar inom områdena Kommunikation, Kognition och Omgivningskontroll & Larm. Enligt företaget är deras produkter lätta att använda och att anpassa. Abilia är en sammanslagning av de tre företagen Gewa AB, Falck Igel och Handitek. De är etablerade i Sverige, Norge och Danmark, och med hjälp av distributörer exporteras produkter till över 20 olika länder. www.abilia.com/se

Länkar

Ljusdals kommun
Leva med demens
Läger för unga anhöriga

Kontakt
Ordförande
Elin Jonsson
Villervallavägen 3
820 41 FÄRILA
Tel: 0651-209 47
Mobil: 070-572 64 78
E-post: elin.p.jonsson@gmail.com
Bankgiro: 176-6039

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se