Telefonrådgivning0485 - 375 75

Vi är ett handikappförbund och den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt.

Över 130 000 svenskar lider av demens

Ge en gåva!

År 2050 kan 250 000 svenskar vara drabbade

Bli medlem Ge en gåva Upp
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75