Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Kramfors

Välkommen till Kramfors demensförening

Kramfors demensförening är ansluten till Demensförbundet i Sverige. Vi bildades 2010.

Kramfors demensförening vill ge stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vi vill sprida kunskap om demenssjukdomar och verka för en god demensomsorg.

Föreningen finns med när Kramfors Kommuns anhörigstöd anordnar anhörighetsträffar Vi deltager även i ledningsmöte för yrkeshögskolans utbildning specialiserad undersköterska i demensvård.  

Samverkan sker med Studieförbundet Vuxenskolan i Kramfors.

Vi anordnar medlemsaktiviteter.   

Medlemsavgiften är 200 kr/år. Som medlem får du tidskriften Demensforum ges ut av Demensförbundet 4 gånger per år.

Föreningen har ett mindre referensbibliotek med böcker om demens. Böcker finns att låna, hör av dig till styrelsen om du är intresserad.

Årsmöte 2024

Kontakt
Ordförande
Torbjörn Gunhaga
Alderskog 102
872 97 Skog
Mobil: 070-397 14 77
E-post: kramforsdemensforening@hotmail.com

Övriga styrelsemedlemmar
Håkan Larsson, mobil: 070-603 42 37
Ulla-Stina Gunhaga, mobil: 076-118 44 14
Ulla Sahlander, mobil: 070-281 19 75
Jan Sundkvist, mobil: 070-210 61 00

Bankgiro: 626 – 5029

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se