Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Kramfors

Välkommen till Kramfors demensförening

Kramfors demensförening är ansluten till Demensförbundet i Sverige. Vi bildades 2010.

Kramfors demensförening vill ge stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vi vill sprida kunskap om demenssjukdomar och verka för en god demensomsorg.

Föreningen finns med när Kramfors Kommuns anhörigstöd anordnar anhörighetsträffar Vi deltager även i ledningsmöte för yrkeshögskolans utbildning specialiserad undersköterska i demensvård.  

Samverkan sker med Studieförbundet Vuxenskolan i Kramfors.

Vi anordnar medlemsaktiviteter.   

Medlemsavgiften är 200 kr/år. Som medlem får du tidskriften Demensforum ges ut av Demensförbundet 4 gånger per år.

Föreningen har ett mindre referensbibliotek med böcker om demens. Böcker finns att låna, hör av dig till styrelsen om du är intresserad.

Årsmöte 2024

Kontakt
Ordförande och kassör
Håkan Larsson
Flogstagatan 19
872 36 KRAMFORS
Mobil: 070 603 42 37
E-post: kramforsdemensforening@hotmail.com

Övriga styrelsemedlemmar
Sekreterare Jan Sundkvist 070 210 61 00
Ledamot Ulla Sahlander, 070 281 19 75
Suppleant Marianne Hägglund 070 342 82 98

Bankgiro: 626 – 5029

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se