Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Karlskrona

Om föreningen

Om ni har några frågor, så hör gärna av er till oss: 
Agnetha Meeuwisse, ordförande, mobil 076 337 10 89
Anders Hiort, kassör, tel 070 786 50 56
Catrine Elisabet Bergström, mobil 070 924 24 20
Christina Petersson, mobil 073 081 71 41
Claes-Owe Andersson, mobil 073 393 32 44

Demensföreningen i Karlskrona verkar för:

 • Bättre omvårdnad
 • Bättre stöd och avlösning till anhöriga
 • Utredningsresurser så att rätt diagnos kan ställas tidigt
 • Utbyggnad av dagverksamhet, dagvård samt fler gruppboenden
 • Ökad medicinsk, psykologisk och social forskning
 • Ökad och förbättrad tillsyn och kontroll av vården

Föreningens verksamhet:

 • Stödja anhöriga
 • Verka för ökad kunskap om demenssjukdomar och demenssjukas rättigheter genom föreläsningar, information till massmedia, kontakt med tjänstemän, politiker och personal inom sjukvården, omsorgen och socialtjänsten
 • Aktivt verka för bildande av stödgrupper för anhöriga till personer med demenssjukdom

Vi är politiskt oberoende och arbetar helt på ideell basis

Vem kan vara med:

 • Anhöriga, personal och alla andra med intresse för frågor runt demenssjukdomar och demenshandikappades och anhörigas situation
 • Även dagverksamheter, gruppboenden, hemtjänstgrupper och andra enskilda verksam- heter är välkomna som medlemmar
 • Alla har möjlighet att gå in i ett aktivt eller passivt medlemskap. Alla är lika välkomna oavsett vilket man väljer

Medlemsavgiften är f n  200/år Bankgironr  705-6237.

Avgiften inkluderar 4 nr/år av tidningen Demensforum och boken Anhörigboken. 

Kontakt
Ordförande
Agnetha Meeuwisse
Mobil: 076-337 10 89
E-post: agnmee@hotmail.com

Bankgiro: 705-6237

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se