Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Min livshistoria

Det kan vara svårt att uppfatta och förstå att en person är demenssjuk. Vid sjukdomens början kan allt verka normalt och nästan som vanligt. Varken den sjuke eller den anhöriga vill kanske kännas vid någon sjukdom. Efter hand blir problemen mer dominerande och det är då det är viktigt att sin livshistoria nedskriven.

Min livshistoria är ett viktigt dokument som gör att personalen på ett eventuellt boende har lättare att stödja och förstå den sjuke. Det kommer att hjälpa dem förstå det tidigare friska livet och det som varit betydelsefullt.

Vi har skapat ett dokument där du får tips och idéer om vad du kan ha med i din egen historiebeskrivning.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se