Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Sjuhärad

Välkommen till Sjuhärads demensförening

Demenssjuka har svårigheter att själva föra sin egen talan och närstående behöver ofta råd och stöd kring olika frågor som t.ex.

 • Varför
 • Vad ska jag göra?
 • Hur ska det bli?
 • Vart ska jag vända mig

Föreningen ska verka för att:

 • Sprida kunskap i samhället om olika slag av demenssjukdomar
 • Påverka beslutsfattare och tjänstemän
 • Stödja närstående genom olika insatser

Som medlem får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/ år  (finns som taltidning)
 • Boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum
 • Mötesverksamhet
 • Föreläsningar
 • Erfarenhetsutbyte och stöd
 • Rikstäckande rådgivning på tele: 010-175 50 56
 • Juridisk rådgivning tele: 08-658 99 20

Medlemsavgift: 150 kr/år
Bankgiro: 814-7894
Swish: 1230399097

OBS: Glöm ej skriva namn och adress när du betalar. Föreningen samarbetar med Studieförbundet ABF.

Kontakt
Ordförande
Marie Östangård
Källgatan 22
507 31 Brämhult
Mobil: 070-203 45 60
E-post: marieostangard@gmail.com
Bankgiro: 814 – 7894

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se