Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Uppsala

Kontakt
Ordförande
Emeli Åkerman
Uppsala demensförening
Box 1814
751 48 Uppsala
Mobil: 073- 922 11 05
Plusgiro: 59 95 99 – 8

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Uppsala demensförening tisdagen den 5 mars 2024 klockan 15.00.
Lokal: Vuxenskolan rum 23 Kungsängsgatan 12 Kod till ytterdörr 2147, kod till foajen en trappa upp 5508

Vi välkomnar fler att aktivera sig i vår förening

Vill du medverka i styrelsen är det av stort värde men även hjälp med kaffekokning
eller annat vid våra planerade kaféträffar är välkommet

Kontakta Emeli: emeliakerman@gmail.com, tfn: 073 922 11 05 eller Lisa, lisa1964porter@gmail.com tfn: 070 337 91 80

    Bli medlem Ge en gåva Upp
    Telefonrådgivning: 010-175 50 56
    E-post: radgivning@demensforbundet.se