Telefonrådgivning0485 - 375 75

Uppsala

Ordförande
Emeli Åkerman
Uppsala demensförening
Box 1814
751 48 Uppsala
Mobil: 073- 922 11 05
E-post: emeliakerman@gmail.com
Plusgiro: 59 95 99 – 8

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75