Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Uppsala

Kontakt
Ordförande
Emeli Åkerman
Uppsala demensförening
Box 1814
751 48 Uppsala
Mobil: 073- 922 11 05
E-post: uppsalademensforening1@gmail.com
Plusgiro: 59 95 99 – 8

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se