Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Stockholms län

Läs mer om våra föreningar i Stockholm

Finns det ingen lokal demensförening på din ort kan du välja att bli medlem i Demensförbundet centralt eller vara med och starta en lokal demensförening på din ort.

Läs mer om vad ett medlemskap innebär.
Kontakta en förbundskonsulent om att sätta samman en ny demensförening.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se