Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Samtalsgrupper

För dig som nyligen fått en demensdiagnos och är tidigt i din sjukdom.

Att få möjlighet att, tillsammans med andra i samma situation, få tillfälle till samtal och reflektion – att finna en ny plattform i livet – är viktigt.

Demensförbundet har, tillsammans med personer som nyligen fått sin diagnos och är tidigt i sin sjukdom, utvecklat en modell för samtalsgrupper.  Deltagarna har lärt av varandra och känt igen sig i varandras upplevelser. Det finns en kraft i gruppsamtalet, i upplevelsen av att inte vara ensam.

Att slippa göra resan ensam

Att slippa göra resan ensam bygger på samtalsämnen som varit angelägna och som ofta återkommit i samtalsgrupperna hos Demensförbundet.

Är samtalsgrupper något för dig? Hör med den lokala demensföreningen på din ort, Studieförbundet Vuxenskolan eller anhörigkonsulenten i kommunen om det finns en cirkel där du bor.

Har du frågor eller vill veta mer kontakta Lotta Olofsson tel. 076-825 35 80.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se