Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Demensförbundets och Demensfondens hantering av personuppgifter

På Demensförbundet och Demensfonden värnar vi om våra medlemmars, gåvogivare, gåvomottagare och kunders personliga integritet. GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-lag, giltig från och med den 25 maj 2018, som ersätter den svenska personuppgiftlagen (PUL). GDPR stärker ytterligare kraven på hur organisationer och företag får behandla dina personuppgifter.

Ansvarig för hur personuppgifter hanteras är Demensförbundet, org nr 802011-2911. Lundagatan 42 A, 11727 Stockholm.

Här är en kortfattad beskrivning av hur vi kommer att behandla dina personuppgifter i olika sammanhang.

Allmän information om personuppgiftsbehandling

Demensförbundet sparar bara personuppgifter så länge det är nödvändigt, därefter raderas de. Du har rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte följer lagen.

Du har rätt att begära ett utdrag ur registret om dig själv. Detta gör du genom att skriva till Demensförbundet, Lundagatan 42 A, 117 27 Stockholm.

Kundregister

När du genomför ett köp i Demensförbundets webbshop lagrar vi dina personuppgifter med namn, postadress, leverans- och betalningsadress. Vi använder inte dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Medlemsregister

När du tecknar ett medlemskap i Demensförbundet lagrar vi dina personuppgifter enligt följande: Namn, postadress, telefonnummer, e-postadress. Uppgifterna används för utskick av medlemstidning och information till dig som medlem.

För nya medlemmar som önskar teckna medlemskap görs detta via vår hemsida på demenforbundet.se, mail till rdr@demensforbundet.se eller via post till Demensförbundet, Lundagatan 42 A, 117 27 Stockholm. Gäller medlemskapet en lokal demensförening gäller samma ansökningsförfarande till demensföreningen. Dina personuppgifter raderas automatiskt när du avslutar ett medlemskap.

Demensfondens och Demensförbundets gåvogivare

När du skänker en gåva till Demensfonden eller Demensförbundet har du automatiskt godkänt att vi lagrar dina personuppgifter enligt följande: Namn, postadress, telefonnummer, e-postadress. Demensförbundet kan enligt de nya EU-reglerna inte lämna ut uppgifter om gåvogivare till tredje part, t ex mottagare av minnesblad.

Demensfondens månadsgivare

De uppgifter vi kommer att lagra för dig som är månadsgivare via autogiro är namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer samt kontonummer. Uppgifterna används enbart för autogirering via banken. Du bestämmer själv när du vill avsluta via din egen bank. Dina personuppgifter raderas automatiskt när du avslutar ett medlemskap

Demensvän

Demensvän är en kampanj där Demensförbundet värvar ”demensvänner” och registrerar personuppgifter enligt följande: Namn, postadress samt e-post. I och med att du fyller i det elektroniska formuläret på demensvän.se anses du ha givit ditt medgivande att vi lagrar dina personuppgifter. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas genom att kontakta Demensförbundet på telefon 08-658 99 20 eller rdr@demensforbundet.se.

Marknadsföring

I de fall Demensförbundet lagrar personuppgifter i marknadsföringssyfte ska vi enligt lag ha ett tydligt ja från den person vars uppgifter vi avser att lagra. Detta sker vanligtvis genom att du ger ditt medgivande i en digital kanal eller i ett tryckt material. Det ska dock alltid vara skriftligt för att vara giltigt.

Demensfondens stipendiater

När du skickar in din ansökan till Demensfondens forskningsfond har du automatiskt godkänt att vi lagar dina personuppgifter enligt följande: Namn och postadress. Du har även godkänt att vi publicerar din populärvetenskapliga text på hemsidan i det fall din stipendieansökan beviljas.

Cookies

Läs mer om hur vi använder cookies.

Mer information

Om du har frågor om hantering av personuppgifter enligt ovan är du välkommen att kontakta Demensförbundet på telefon 08-658 99 20 eller rdr@demensforbundet.se

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se