Telefonrådgivning0485 - 375 75

Rätt medicinering

Läkemedelsanvändningen bland äldre är ett problematiskt område – förskrivning av för höga doser, olämpliga läkemedel och biverkningar av behandling är vanligt.

Rätt medicinering

Varje år blir cirka 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård. Enligt en rapport från Socialstyrelsen skulle hela 60 procent av alla sjukhusinläggningar kunna förebyggas. Läs mer om olika läkemedel vid demens.

Socialstyrelsens hemsida går det att läsa mer om äldre och läkemedel. Här finns även en lista över olämpliga läkemedel för äldre.

Källa: Socialstyrelsen

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75