Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Bjäre Demensförening

Vår verksamhet ska ge hjälp och stöd både till de som är sjuka och de anhöriga, men också till den personal som arbetar inom demensvården. Vi vill också bidra till att sprida kunskap om demens.

Föreningens verksamhet

Båstads Kommun har två demensboenden, Almgården och Skogsliden, och vi riktar våra insatser till att gagna dessa båda boenden.

Övriga aktiviteter, exempel:

– Öppna informationsträffar

– Anhörigträffar

– Föreläsningar

– Medverkan på lokala event

– Påverkan av beslutsfattare

– Samarbete och regelbundna avstämningsmöten med verksamhetschefer och demensteam inom Båstads Kommun

Vi behöver bli fler. Vill du stötta oss?

Föreningen är öppen för alla som vill vara med. Bli medlem eller sätt in ett bidrag.

Medlemsavgift: 200 kr/år. Bankgiro: 5977-6955. Swish: 123-638 09 19.

Medlemsavgiften inkluderar:

· Tidningen Demensforum, 4 nr/år

· Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum

· Möjlighet till utbyte av erfarenheter, råd och stöd

Styrelse:

Martina Beckman, ordförande

Lena Bosson, vice ordförande

Catherine Jögi, kassör

Annelie Carlsson, sekreterare

Lena Paulsson, ledamot

Carina Eriksson de Goyert, ledamot

Kontakt
Ordförande
Martina Beckman
Köpmansgatan 33
269 35 BÅSTAD
Mobil: 073-687 61 40
E-post: visage.bastad@telia.com
Swish: 123 63 80 919
Bankgiro: 5977 – 6955

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se