Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Att vara anhörig

Att vara anhörig till en person med en demenssjukdom förändrar ofta hela livet. Mycket blir annorlunda. Som anhörig/närstående behöver man råd, stöd och kunskap om demenssjukdomen och vilket förhållningssätt som är bäst gentemot den som är sjuk. Man behöver också veta vilka rättigheter man har och vart man vänder sig för att få hjälp att klara det nya livet.

Se vår film där tre anhöriga berättar hur det kan vara att leva ihop med en person med demenssjukdom.

Demenssjukdom kallas ofta ”de anhörigas sjukdom”, eftersom det ofta blir mycket svårt för de närstående. Anhöriga känner sig många gånger rådvilla och förhållandet blir inte bättre av att en tidigare vänskapskrets blir allt mindre och mindre därför att vännerna inte förstår att personlighetsförändringen beror på sjukdom. Det är dock viktigt att förstå att det är den som blir sjuk som starkast upplever sjukdomens konsekvenser.

Anhöriga kan hamna i krissituation

Det är inte ovanligt att anhöriga hamnar i krissituation när den närstående blir demenssjuk. De får ta ett ökat ansvar och känner ängslan och oro inför framtiden. Därför är det viktigt att lyfta fram de anhörigas situation och att ge dem stöd och hjälp. Det är viktigt att slå larm innan man nått den gräns när man inte orkar längre och att söka hjälp i tid fastän det tar emot.

Allt kan verka normalt till en början

Det kan vara svårt att uppfatta och förstå att en person är demenssjuk. I början kan allt verka normalt och nästan som vanligt – man döljer det dåliga minnet. Efter hand blir problemen mer dominerande och hos den drabbade finns ofta en stor lyhördhet för den försämrade förmågan och för omgivningens reaktioner. Det är vanligt att man blir ledsen och nedstämd. Som närstående till en person med demenssjukdom är det viktigt att i första hand se och möta människan och inte låta sjukdomen dominera.

Den som är sjuk upplever ofta en stor osäkerhet. ”Var är jag, vem är jag, vem är du?” Det är förståeligt att den demenssjuke då söker och griper efter någon att ty sig till. Den demenssjuke kan med sina många frågor, sitt ständiga sökande och sin misstänksamhet när hon/han känner sig vilsen vägra att ta emot hjälp. Kunskap om sjukdomen och om hur man kan bemöta den demenssjuke är därför viktigt.

Anhörigstöd i din kommun

Sedan juli 2009 har kommunerna lagstadgad skyldighet att erbjuda anhöriga stöd. Det är även deras skyldighet att upplysa om detta. Lagen innebär att anhörigas perspektiv ska tas i beaktning och att de anhörigas behov och ska uppmärksammas. Kontakta kommunen där du bor för mer information.

Vårdar, hjälper eller stödjer du regelbundet någon i din närhet?

Få råd och stöd av andra i samma situation

Gå med i vårt yngrenätverk

SNUA Svenskt nätverk för unga anhöriga

Nationella läger för unga anhöriga

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se