Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Beviljade projekt 2020

År 2020 har 8 miljoner fördelats på 72 projekt. Totalt inkom 112 ansökningar

Förteckning över 2020 års stipendiater

Akenine Ulrika
Projekt: Erfarenheter av Lewy Body demens.
Institution: Karolinska Institutet, Kognitiv mottagning.

Ashton Nicholas James
Projekt: Assessing synaptic density in Lewy Body dementia with cerebrospinal fluid synaptic vesicle glycoprotein q2A (SV2A).
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Clinical Neurochemistry lab.

Bark Christina
Projekt: SNAP-25 isoforms and synaptic plasticity; mechanisms important for learning and memory.
Institution: Karolinska Institutet, Biomedicum.

Bereczki Erika
Projekt: Identifying a disease-specific proteomic pattern of dementia.
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Science and Society, div of Neurogeriatrics.

Bergström Joakim
Projekt: Immunotherapy against synaptic alpha-syneclein aggregates in dementia with Lewy bodies.
Institution: Uppsala Universitet, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Rudbecklaboratoriet.

Boström Gustaf
Projekt: Immunförsvarets roll vid Alzheimers sjukdom.
Institution: Uppsala Universitet, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik.

Boström Gustaf
Projekt: Neuroinflammatory proteins in cerebrospinal fluid, plasma and brain tissue of patient with mild cognitive impairment, Alzheimer´s disease and other neurodegenerative disease.
Institution: Uppsala Universitet, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik.

Brinkmalm Gunnar
Projekt: Masspektrometri-assay för tau-isoformer i hjärna och likvor.
Institution: Salhlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Inst för Neurovetenskap och fysiologi.

Camporesi Elena
Projekt: Candidate biomarkers for dendritic spines pathology in Alzheimer`s disease.
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi.

Cedres Nira
Projekt: The role of depressive symtomatology and cerebrovascular risk factors in subjective cognitive complaints.
Institution: Karolinska Institutet, Dept of NVS, div of clinical Geriatrics.

Chiotis Constantinos
Projekt: Pet-undersökningar av astrocytos och tau i hjärnan hos patienter med olika demenssjukdomar.
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Science and Society, div of Clinical Geriatrics.

Taher Darreh-Shori
Projekt: Astroglia funktion vid Alzheimers sjukdom: Betydelsen av extrasynaptisk kolinerg signalering.
Institution: Karolinska Institutet, Dept of NVS, Div of Clinical Geriatrics.

Duarte João
Projekt: Loss of insulin-dependtent brain metabolic control underlying cognitive impairment.
Institution: Lund Univerity, BMC C11.

Ehn Emma
Projekt: Genomikstudier av frontotemporal demens och andra besläktade neurodegenerativa sjukdomar.
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Science and Society, div of Neurogeriatrics.

Ekman Urban
Projekt: The MemClin project: a prospecitve interdisciplinary study targeting early stages of cognitive impairment.
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Clinical Geriatrics.

Erlandsson Anna
Projekt: Astrocyters roll vid Parkingsons sjukdom och Lewy body demens.
Institution: Uppsala Universitet, Inst för folkhälsa- och vårdvetenskap, enheten för molekylär geriatrik, Rudbecklaboratoriet.

Frykman Susanne
Projekt: Synaptiska proteiners betydelse för sjukdomsmekanismerna i Alzheimers sjukdom.
Institution: Karolinska Institutet, Inst för NVS, Centrum för Alzheimerforskning.

Gkanatsiou Eleni
Projekt: Characterization of AB peptides in Down Symdrome and Alzheimer disease brain.
Institution: Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Inst of Neuroscience and Physiology, Dept of Psychiatry and neurochemestry.

Graff Caroline
Projekt: Epidemiologisk studie av Frontotemporallobsdemens – upprättande av ett befolkningsregister och biobank.
Institution: Karolinska Universitetssjukhuset, Inst NVS, Sekt för neurogeriatrik.

Grönbeck-Lindén Ingela
Projekt: Validering och reliabilitetstesning av ett instrument för att bedöma sköra äldre personers förmåga till egenvård avseende munhygien – ett Oral Hygiene Ability Index (OHAI).
Institution: Folktandvården Ste.nungsund, Strandvägen 17, 444 31 Stenungsund.

Hallbeck Martin
Projekt: Spridning av neurodegenerativa sjukdomar – Att förstå de underliggande mekanismerna och använda dem som diagnosverktyg.
Institution: Linköpings Universitet, Inst för klinisk och experimentiell medicin.

Hasselgren Låtta
Projekt: Effects of an interdisciplinary rehabilitation program in people with dementia: a randomized controlled trial.
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatri.

Håkansson Krister
Projekt: Betydelsen av brain-derived neurotropich factor (BDNF) för kognitiva effekter av livsstilsförändringar.
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Science and Society, div of Clinical geriatrics.

Johansson Charlotte
Projekt: Kliniska och experimentella studier av ärftlig Alzheimers sjukdom – en modell för att identifiera tidiga diagnostiska markörer vid demenssjukdom.
Institution: Karolinska Institutet, Dept of NVS, Div of Neurgeriatrics, Center of Alzheimer research.

Jonsson Lauka Erika
Projekt: Optimal vascular health, successful cognitive aging, brain maintenance and dementia.
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi och Samhälle, ARC.

Karami Azadeh
Projekt: Nivåer av kolinarga indexet i likvor från patienter med kognitiv svikt och Alzheimer sjukdom.
Institution: Karolinska Institutet, Inst för NVS, Div of clinical geriatrics.

Karikari Thomas
Projekt: Plasma phospho-tau 181 and 217 as novel biomarkers to differentiate Lewy Body diseases från Parkinson´s disease.
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi.

Karlström Helena
Projekt: Treatment of small vessel disease/vascular dementia with Notch3 as a potential target in immunotherapies.
Institution: Karolinska Institutet, Inst för NVS.

Kettunen Petronella
Projekt: Förbättrad diagnostik av småkärlssjukdom.
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk kemi.

Khoshnood Behzad
Projekt: Analysis of ubiquitination signature in Frontotemporal dementia development caused by TBK1 haploinsufficiency.
Institution: Karolinska Institutet, Dept NVS, Div of Neurogeriatrics.

Klingstedt Thérese
Projekt: Att förstå variationer hos proteinaggregat i Alzheimers och andra demenssjukdomar för att kunna ställa en tidigare diagnos.
Institution: Linköpings Universitet, Inst för fysik, kemi och biologi.

Kokkinakis Dimitrios
Projekt: Segmentering, strukturering och organisering av de digitala inspelningarna i Göteborgs H70-1944-studien.
Institution: Göteborgs Universitet, Inst för svenska språket.

Koutarapu Srinivas
Projekt: Probing the molecular diversity and conformational polymorphism of tau pathology in tauopathies (AD, PSP, CBD, FTD).
Institution: Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Mölndals Sjukhus, Dept of Psychiatry and Neurochemestry.

Kumar Amit
Projekt: Visualizing early astrocytosis with novell PET radioligands for further understanding the role of astrocytes in Alzheimer and Frontotemporal dementia.
Institution: Karolinska Institutet, Dep of NVS, Div of clinical geriatrics.

Laffita-Mesa Jose Miguel
Projekt: C90RF72 gene methylation and long read sequencing analysis as prognostic tool in Swedish FDT/ALS.
Institution: Karolinska Institutet, Molekylär medicin och kirurgi.

Lampinen Josefine
Projekt: Experiences of participation in a person-centred multidimensional interdisciplinary rehabilitation program and how it influences everyday life -an informal primary caregivers´perspective.
Institution: Umeå Universitet, Vårdvetarhuset, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för arbetsterapi.

Lantero Rodriguez Juan
Projekt: Novel CSF/blood assay for tau pathology:AT8 (pSer202/pThr205).
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi.

Lemoine Laetitia
Projekt: Characerization of potent Alpha 7 nicotinic acid receptors (a7 nAChRs) PET tracer for understanding pathological mechanism in Alzheimer´s disease, fronto-temporal dementia and other dementia forms.
Institution: Karolinska Institutet Alzheimer research center, Dept NVS, Div Clinical geriatrics, Nordberg Translation Molecular Imaging lab.

Littbrand Håkan
Projekt: Loneliness among very old people with dementia – the prevalance and related factors in a representative sample.
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik.

Loera-Valencia Raúl
Projekt: The role of astrocytes in hypercholesterolemia-inducted neurodegeneration.
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Science and Society, div of Neurogeriatrics.

Londos Elisabeth
Projekt: Lewy body demens och tau – relationen till resultat i kognitiva test.
Institution: Skånes Universitetssjukhus, Minneskliniken.

Manchanda Shaffi
Projekt: En potentiell terapeutisk kandidat för Alzheimers sjukdom.
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care and society, Div om Neurogeratrics.

Meissner Anja
Projekt: Attenuating hypertension-associated neurodegeneration by targeting systemic inflammation.
Institution: Lunds Universitet, Dept of experimental medical sciences.

Michno Wojciech
Projekt: Delineating amyloid aggregation dynamics in Alzheimer´s disease using chemical nanoscopy.
Institution: Sahlgrenska University Hospital, Göteborgs Universitet, Mölndals Hospital, Dept of Psychiatry and Neurochemestry.

Mohanty Rosaleena
Projekt: Multimodal characterization and evolution of subtypes across the continium of Alzheimer´s disease.
Institution: Karolinska Institutet, Dept of biosciences and nutrition.

Morozova-Roche Ludmilla
Projekt: Three-dimensional mapping of plymorphous amyloids and Lewy bodies in dementia with Lewy bodies.
Institution: Umeå Universitet, Dep of medical biochemestry and Biophysics.

Najar Jenna
Projekt: Påverkar kvinnors egen hormonella exponering nivåer av markörer för Alzheimers sjukdom i cerebrospinalvätskan?
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi.

Nielsen Henrietta
Projekt: Plasma apolipoprotein E levels and their relevance to brain pathology and Alzheimer´s disease progression.
Institution: Stockholms Universitet, Inst för Biokemi och Biofysik.

Niklasson Johan
Projekt: Kan ”Frontal assesment battery” (FAB) – ett enkelt screeninginstrument för utredning av den exekutiva funktionen i frontalloberna – urskilja personer med och utan demenssjukdom även hos mycket gamla?
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehab.

Nilsson, Johanna
Projekt: Biomarker panel for synaptic loss in neurodegenerative disease.
Institution: Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Inst för Neurovetenskap och fysiologi, Neurokemi lab.

Olofsson Birgitta
Projekt: Impact of living conditions and health in middel age on development of dementia or cognitive impariment in very old age: The SILVER MONICA study.
Institution: Umeå Universitet, Inst för omvårdnad.

Olofsson Anders
Projekt: Amyloid-interfering proteins – a therapeutic target for amyloid intervention and a part of the innate immune system?
Institution: Umeå Universitet, Medicinsk biokemi och biofysik.

Olsson Jan
Projekt: Funktionella studier av antikroppar mot HSV1 hos patienter med Alzheimers sjukdom, mild kognitiv störning och friska kontroller.
Institution: Umeå Universitet, Dept of clinical Microbiology.

Rodriguez-Vietez Elena
Projekt: Longitudinal investigation of discordance in cerebrospinal fluid vs PET imaging biomarkers of amyloid-B and neurodegeneration: Characerizing heterogeneous pathways leading to Alzheimer´s disease.
Institution: Karolinska Institutet, Dept of NVS, div of clinical Geriatrics.

Roybon Laurent
Projekt: Developing novel humanized models of Alzheimer´s disease for translational research.
Institution: Lunds University, Dept of experimental medical science.

Schedin Weiss Sophia
Projekt: Den kliniska relevansen av huningtin i hjärnvävnad vid demens.
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Science and Society, div of Neurogeriatrics.

Schultzberg Marianne
Projekt: Pro-resolving mediators in Alzheimer´s disease.
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Science and Society, div of Neurogeriatrics.

Sondell Anna
Projekt: Upplevelser av att delta i personcentrerad multidimensionell interdisciplinär rehabilitering hos personer med demenssjukdom.
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för fysioterapi.

Sumonto Mitra
Projekt: Targeting av den dubbla aktiva protesaplasminen i Alzheimers sjukdom för att modulera både amyloid beta-clearance och kolinerg signalering samtidigt.
Institution: Karolinska Institutet, Dept NVS, Div of clinical geriatrics.

Tambaro Simone
Projekt: Evaluation of new promising therapeutic target to treat Alzheimers disease: The brain-specific signal peptide peptidase-like 2b.
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Science and Society, div of Neurogeriatrics.

Thunborg Charlotta
Projekt: Anpassning och implementering av multimodal livsstilsinriktad åtgärd modifierad utifrån FINGER-modellen för att testas inom primärvård och kommunal verksamhet.
Institution: Karolinska Institutet, Kognitiv mottagning, QA12, Tema Åldrande.

Toots Annika
Projekt: Kan fysiskt träning förbättra hur fort personer med demenssjukdom kan gå baklänges, och är en förändring förenad med en minskad fallrisk?
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för fysioterapi.

Ullgren Abbe
Projekt: Multivariate subtyping of Fropntotemporal dementia.
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Society, div of Neurogeriatrics.

Wattmo Carina
Projekt: Biomarkörer i cerebrospinalvätska – samband med tid till särskilt boende och mortalitet efter 20 års uppföljning av Alzheimers sjukdom.
Institution: Skånes Universitetssjukhus, VE Minnessjukdomar.

Wehrli Patrick M
Projekt: Characterization of neuronal lipid species associated with Alzheimer´s disease pathology.
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi.

Weidung Bodil
Projekt: Herpesvirusens roll för grundläggande sjukdomsmekanismer vid Alzheimers sjukdom: epidemiologiska undersökningar.
Institution: Akademiska sjukhuset, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, geriatrik.

Weidung Bodil
Projekt: Förebygger läkemedel mot herpesvirus Alzheimers sjukdom?.
Institution: Akademiska sjukhuset, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, geriatrik.

Wennström Malin
Projekt: Alfa amylas – en energiregulator påverkad vid Alzheimers sjukdom?
Institution: Lunds Universitet, Inst för kliniska vetenskaper, Wallenbergs lab.

Wetterberg Hanna
Projekt: Blood pressure at the age of 70 as a predictor of incident dementia, a 15-year longitudinal study in two birth cohorts.
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi.

Vrillon Agathe
Projekt: Current and candidate fluid biomarkers in neurodegenerative disease: assessement of a french monocentric cohort.
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi.

Zettergren Anna
Projekt: Polygena riskfaktorer för Alzheimers sjukdom i relation till demensrisk och prekliniska biomarkörer i normalbefolkningen.
Institution: Göteborgs Universitet.

Öijerstedt Linn
Projekt: Biomarkörer vid frontotemporallobsdemens (FTD).
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Society, div of Neurogeriatrics.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se