Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Beviljade projekt 2022

År 2022 har 8,1 miljoner fördelats på 62 projekt. Totalt inkom 106 ansökningar.

Förteckning över 2022 års stipendiater

Agholme, Lotta
Projekt: Mekanismer för utsöndring av Alzheimers-relaterade synapsbiomarkörer från nervceller
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Klinisk Kemi, Göteborg

Axenhus, Mikael
Projekt: DDX24 sin presymptomatisk regulator av Alzheimers sjukdom
Institution: Karolinska Institutet, BioClinicum J9:20, Solna

Bergström, Joakim
Projekt: Phosphorylated alpha-synuclein: biomarker and therapeutical target in DLB
Institution: Uppsala Universitet, Inst för folkhälso-och vårdvetenskap, Rudbeck Laboratoriet, Uppsala

Bergström, Sofia
Projekt: Characterization of four potential ALS biomarkers in patients with FTD
Institution: SciLifeLab, KTH, Solna

Boström, Gustaf
Projekt: Betydelsen av låggradiga bakteriella infektioner för utvecklingen av vanliga åldrandesjukdomar som kardiovaskulära sjukdomar, demenssjukdomar och depressiva symtom
Institution: Uppsala Universitet, Rudbecklaboratoriet, Uppsala

Chiotis, Konstantinos
Projekt: Reactive astrocytes with 11C-deuterium PET in dementia disorders
Institution: Karolinska Institutet, Ins NVS, Klinisk Geriatrik, Huddinge

Dorell, Åsa
Projekt: mHälsa för att stödja anhöriga som vårdar en person med demenssjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Huddinge

Duell, Frida
Projekt: Kan glykaner i blod förutsäga utveckling av Alzheimers sjukdom tidigare än tau?
Institution: Karolinska Institutet, Solna

Ehn, Emma
Projekt: Genomikstudier av frontotemporal demens och andra besläktade neurodegenerativa sjukdomar
Institution: Karolinska Institutet, 171 77 Solna

Fernandez Calle, Rosalia
Projekt: APOE4-implikationer i Alzheimers sjukdomspatologi
Institution: Lunds Universitet BMC B11, B1111a laboratory, Lund

Ferreira Padilla, Daniel
Projekt: Find DLB – En ledande plattform för svensk forskning om Lewy body demens
Institution: Karolinska University, NEO, Huddinge

Fure, Brynjar
Projekt: The Role of Periodontitis and Periodontopathogenic Bacteria in the Development of Dementia
Institution: Örebro Universitet, Inst för medicinska vetenskaper

Garcia Revilla, Juan
Projekt: Role of autophagy in the formation of Lewy Bodies: A new model for studying early stages of synucleinopathies.
Institution: Lunds Universitet, Medicinska fakulteten

Ge, Junyue
Projekt: Time resolved neurolipidomics for probing amyloid plaque lipid-biochemistry in Alzheimers disease
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal

Graff, Caroline
Projekt: Genetic Frontotemporal Dementia (GENFI): en internationell longitudinell klinisk studie på FTD
Institution: Karolinska Institutet, Bioclinicum

Habich, Annegret
Projekt: Individualized breakdown of dementia with Lewy bodies – a network perspective
Institution: Karolinska Institutet, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Klinisk geriatrik, Stockholm

Hasselgren, Låtta
Projekt: Feasibility of a person-centred, multidimensional, interdisciplinary rehabilitation program in community-dwelling people with dementia: a randomized controlled pilot trial
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för geriatrik

Jelic, Vesna
Projekt: ultimodal phenotyping of synaptic damage in Memory Clinic patients – novel early biomarkers of Alzheimers disease
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Clinical geriatrics, NEO, Huddinge

Jha, Durga
Projekt: Characterization of neuronal lipid species associated with Alzheimers disease
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal

Johansson, Charlotte
Projekt: Kliniska och experimentella studier av ärftlig Alzheimers sjukdom – en modell för att identifiera tidiga diagnostiska markörer vi demenssjukdom (FAD)
Institution: Karolinska Institutet, Sektionen för Neurogeriatrik, Solna

Kac, Przemyslaw
Projekt: A new blood test to identify Alzheimers disease pathology in people with Downs syndrome
Institution: Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och psykologi

Karlström, Helena
Projekt: Immunontherapy and improved diagnosis and prognosis of small vessel disease/vascular dementia CADASIL
Institution: Karolinska Institutet, Solna

Kumar, Amit
Projekt: Understanding reactive astrogliosis with novel PET-tracers in Alzheimers and Frontotemporal dementia
Institution: Karolinska Institutet, Dept NVS, Div of Clinical Geriatrics, NEO, Huddinge

Kumar, Atul
Projekt: Amyloid and tau medicated genetic regulation of the CSF proteome in Alzheimers disease
Institution: Lunds University, Biomedical Center, Lund

Lampinen, Josefine
Projekt: Effects of a person-centered multidimensional interdisciplinary rehabilition program – with focus on participation in the society, depression and psychological well-being in community-dwelling older people with dementia – A ranodized controlled pilot study
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi och geriartrik, enheten för geriatrik

Lantero Rodriguez, Juan
Projekt: Blood phosphorylated tau 235 (p-tau235): a novel biomarker for staging preclinical Alzheimers disease
Institution: Göteborgs Universitet, Mölndal

Lopatko Lindman, Karin
Projekt: Gen-virusinteraktioner vid Alzheimers sjukdom – genvarianter av IFNL4, CSSG1 och TLR3 och risken för Alzheimers sjukdom
Institution: Göteborgs Universitet, Mölndal

Lövheim, Hugo
Projekt: VALZ-studien – randomiserad kontrollerad läkemedelsprövning av antiviralt läkemedel till personer med Alzheimers sjukdom
Institution: Umeå Universitet, Geriatrik

Malarte, Mona-Lisa
Projekt: Mapping Tau pathology in Frontotemporal dementia subtypes and Alzheimers disease human brains
Institution: Karolinska Institutet, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Klinisk geriatrik, Stockholm

Meissner, Anja
Projekt: The Role of Sphinagosine 1 – Phosphate In Lipid Homeostasis and Brain Function. Högt blodtryck skadar hjärnan
Institution: Lunds Universitet, Dept of Experimental Medical Science

Mitra, Sumontro
Projekt: Association of plasmin activity modulators with Alzheimers disease continuum – from basic science to clinically relevant biomarker and beyond
Institution: Karolinska Institutet, NVS Dept. Clinical Geriatrics Division, NEO, Huddinge

Montoliu-Gaya, Laila
Projekt: Blood biomarkers fo Alzheimers disease in patients with Down syndrome
Institution: Göteborgs Universitet, Clin Neurochemistry Lab, Mölndals sjukhus

Månberg, Anna
Projekt: Neuronal CSF proteins in relation to abeta and tau pathology in AD and FTD patients
Institution: KTH, SciLifeLab, Solna

Nielsen, Henrietta, M
Projekt: Functional consequences of a hepatic AP03e4 on the integrity of the blood-brain barrie
Institution: Stockholms Universitet, Inst för Biokemi och Biofysik

Niklasson, Johan
Projekt: Kan ”Frontal Assessment Battery” (FAB) – ett enkelt screeninginstrument för utredning av den exekutiva funktionen i frontalloberna – urskilja personer med och utan demenssjukdom även hos mycket gamla?
Institution: Umeå Universitet

Nilsson, Johanna
Projekt: Biomarkörpanel för synapsförlust vid neurodegenerativa sjukdomar
Institution: Göteborgs Universitet, Neurokemi SU / Mölndal

Nilsson, Maria H
Projekt: Gait-PreDEM: Are objective gait variables of predictive and prognostic value for dementia?
Institution: Lunds Universitet, Inst. för hälsovetenskaper, (Aktivt och hälsosamt åldrande), Lund

Nilsson, Peter
Projekt: CSF proteins reflecting genetic and sporadic FTD
Institution: KTH, SciLifeLab, Solna

Näsström, Thomas
Projekt: Läkemedelsinducerad aggregering av Alfa-Synuklein NAC 71-82 och celltoxiska effekter – betydelse för Lewy kroppsdemens och Parkinsons sjukdom
Institution: Linnéuniversitet, Laboratoriet för fysikalisk farmaci, Inst för kemi och biomedicin, Kalmar

Olofsson, Birgitta
Projekt: The association between hip fracture and depressive disorders among very old people including those with dementia
Institution: Umeå Universitet

Olofsson, Erika
Projekt: Short-and long term effect of internal fization versus hip replacement on physical function and depressive symptoms among old people, including patients with dementia, with undisplaced or minimally displaced femoral-neck fracture – a randomized controlled trial
Institution: Umeå Universitet, Inst för omvårdnad

Pereira, Joana B
Projekt: A Precision Medicine Approach based on Brain Connectivity for the Early Diagnosis and Treatment of Alzheimers disease
Institution: Karolinska Institutet, Dept NVS, Division of Clinical Geriatrics, NEO, Huddinge

Persson, Ann-Christine
Projekt: Hur kan tidshjälpmedel stödja personer med demenssjukdom och deras närstående i vardagen?
Institution: Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, institutionen för kliniska vetenskaper, Stockholm

Rodriquez-Vietez, Elena
Projekt: Prognostic value of brain microstructure and its relation to fluid biomarkers in frontotemporal dementia
Institution: Karolinska Instituet, Div Clinical Geriatrics, NEO, Stockholm

Roshanbin, Sahar
Projekt: Evaluation of neuroinflammation following immunotherapy treatment against Alzheimers disease
Institution: Uppsala Universitet, Avd för Molekylär Geriatrik, Uppsala

Rostami, Jinar
Projekt: Atrocyter – ett möjligt behandlingsmål för att stoppa Parkinsons sjukdom och Lewy body demens
Institution: Uppsala Universitet, Rudbecklaboratoriet, Uppsala

Schultzberg, Marianne
Projekt: Probing amyloid aggregation dynamics in Alzheimers disease using chemical nanoscopy
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal

Shimozawa, Makoto
Projekt: The role of autophagy in pathogenic tau spreading in Alzheimers disease
Institution: Karolinska Institutet, Bioclinicum, Solna

Spotorno, Nicola
Projekt: Developing and testing new MRI-markers for Progressive supranuclear palsy and Lewy body disorders based on microstructural imaging
Institution: Lund University, Clinical Memory Research Unit, BMC -Biomedicinskt centrum, Lund

Stringer, Catherine
Projekt: Probing Amyloid Aggregation Dynamics in Alzheimers Disease Using Chemical Nanoscop
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal

Söderberg, Stefan
Projekt: Predicerar glukosintolerans/insulinresistens och alkoholkonsumtion i medelåldern demensutveckling? Silver MONICA studien.
Institution: Umeå Universitet, Inst för folkhälsa och klinisk medicin

Tambaro, Simone
Projekt: A novel therapeutic target to prevent and counteract neuroinflammation and amyloid-B pathology in Alzheimers disease
Institution: Karolinska Institutet, BioClinicum H1/NVS Sektionen för neurogeriatrics, Solna

Thunborg, Charlotta
Projekt: Anpassning och implementering FINGER-modellens multimodala livstilsåtgärder för att testa genomförbarhet och effektivitet inom primärvård, kommunal verksamhet och på en kognitiv mottagning
Institution: Karolinska Institutet

Ullgren, Abbe
Projekt: Protein and MRI profiling in genetic frontotemporal dementi
Institution: Karolinska Institutet

van Westen, Danielle
Projekt: Medial temporallobsatrofi och småkärlssjukdom vid utredning av kognitiv svikt
Institution: Lunds Universitet

Wattmo, Carina
Projekt: Könsskillnader i förloppet och prognosen av Alzheimers sjukdom – en långtidsstudie
Institution: Lunds Universitet

Weidung, Bodil
Projekt: Långtidseffekter av immunhämmande och anticancerläkemedel: perifera immunförsvarets roll i Alzheimer sjukdom
Institution: Uppsala Universitet

Weidung, Bodil
Projekt: Herpesvirusens roll i tidiga sjukdomsprocesser vid Alzheimers sjukdom: epidemiologiska undersökningar
Institution: Uppsala Universitet

Wennström, Malin
Projekt: Mekanismer som kopplat IAPP till vaskulopati vid Alzhemiers sjukdom
Institution: Lunds Universitet, Malmö

Westman, Eric
Projekt: Precionsmedicin för bättre demensdiagnostik
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Klinisk Geriatrik, NEO, Huddinge

Wood, Jack
Projekt: Probing the Impact of Amyloid Aggregation Dynamics on Local Gene Expression using a Multimodal Approach
Institution: Göteborgs Universitet, Neurokemi, Mölndals Sjukhus

Zettergren, Anna
Projekt: Genetiska riskprofiler för Alzheimers sjukdom i relation till demensrisk och tidiga demensbiomarkörer i normalbefolkningen
Institution: Göteborgs Universitet, Mölndal

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se