Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Alingsås-Vårgårda

Alingsås/Vårgårda Demensförening

Bildades i maj 2020

Aktiviteter

Vi kommer längre fram att inbjuda till samtalsgrupper och förhoppningsvis kommer vi till våren att i samverkan med andra omstarta Alzheimers café.

Välkommen att bli medlem hos oss

Du som anhörig eller du som fått diagnosen demens kan bli medlem. Ju fler vi blir ju starkare blir vi som förening och kan verka för föreningens syften.

Medlemsavgift 200 kr/år sätts in på bankgiro 5509-4890 eller Swish 123 116 15 04 (Glöm ej skriva namn, adress och e-postadress).

Det här vill vi

  • Stödja demenssjuka och deras anhöriga
  • Bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter
  • Sprida kunskap om demenssjukdom
  • Bevaka, påverka och samverka med politiker och tjänstemän
  • Anordna träffar och aktiviteter för medlemmar
  • Vid behov starta samtalsgrupper
  • Samverka med kommunernas anhörigverksamhet

Vill du veta mer kan du kontakta ordf. Ulf Lager, 0705-267900 el. ulf.l.lager@gmail.com

Kontakt
Ordförande
Ulf Lager
Kvarntorpsgatan 15
441 57 ALINGSÅS
Mobil: 070-526 79 00
E-post: ulf.l.lager@gmail.com

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se