Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Demensboende

En fråga som den närstående ofta ställer är: ”Hur ska jag veta vad som är bra eller dåligt boende?”. Några äldreomsorgsinspektörer har formulerat kriterier för den goda äldreomsorgen och sammanställt en checklista.

Jämför äldreboende och hemtjänst i Äldreguiden

I Äldreguiden kan du jämföra äldreboenden och hemtjänst i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med. Äldreguiden är opartisk och tas fram av Socialstyrelsen. 
Du får bland annat information om:

  •  Antal personal och antal platser på olika äldreboenden
  •  Aktiviteter
  •  Äldres omdömen

Äldreguiden ger en första orientering och behöver sedan kompletteras med kommunens egen information om äldreomsorgen.
I utvecklingen av Äldreguiden har Socialstyrelsen arbetat med företrädare för olika verksamheter inom äldreomsorgen. Representanter från äldres intresseorganisationer har också bidragit med värdefulla synpunkter.

Besök Äldreguiden på: aldreguiden.se

Seniorval.se

Sveriges största sök- och informationstjänst kring boende, service och omsorg för seniorer. Tjänsten innefattar information inom verksamheterna, hemtjänst, hushållsnära tjänster, seniorboende, trygghetsboende, äldreboende (särskilt boende/vård- och omsorgsboende).

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se