Telefonrådgivning0485 - 375 75

En folksjukdom som blir allt vanligare

130 000-150 000 människor i Sverige lider av en demenssjukdom. 10 000 av dem är under 65 år. Tillsammans med anhöriga och närstående berörs närmare 1 miljon människor. Man räknar med att cirka 25 000 personer insjuknar varje år. Enligt Socialstyrelsens beräkningar kommer så många som 180 000-190 000 personer ha en demenssjukdom år 2030 och ungefär 250 000 personer år 2050.

Vad är demens?

Det är vanligt att uppleva minnesstörningar när man blir äldre. Ofta är minnesproblemen övergående, men det kan också vara första steget i en demenssjukdom.

Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor. Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. Vid demens påverkas flera av hjärnans funktioner och enbart minnesförlust räcker inte för att kunna ställa diagnosen. Andra funktioner som brukar drabbas är: förmåga att tänka, att planera och skapa överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva känslor som förut och att kontrollera sina känslor.

Mycket kan dock göras för att bevara kvarvarande funktioner så länge som möjligt genom stöd och stimulans. ”Ta vara på det friska”, har varit målet ända sedan vår verksamhet startade 1984. Alltjämt bör detta vara kärnan i demensvården.

Om demens

Läs mer om några av de vanligaste demenssjukdomarna

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75