Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

En folksjukdom som blir allt vanligare

130 000-150 000 människor i Sverige lever med en demenssjukdom. Cirka 10 000 är under 65 år. Varje år räknar man med att cirka 20 000-25 000 personer insjuknar. I takt med att antalet äldre blir fler så räknar Socialstyrelsen med att 180 000-190 000 personer kommer att ha en demenssjukdom år 2030 och ungefär 250 000 personer år 2050. De senaste åren har begreppet kognitiv sjukdom börjat användas i allt större utsträckning när man talar om demenssjukdomar.

Vad är demens?

Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor. Demens är med andra ord inget naturligt åldrande. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva förmågor som påverkas negativt vid demens. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.

Orsaker

Demens orsakas av hjärnskador som i sin tur kan bero på närmare 100 olika sjukdomar och sjukdomstillstånd. Alzheimer är den vanligaste demenssjukdomen och innebär att hjärnceller gradvis förtvinar och dör. Vaskulär demens orsakas av störningar i blodflödet i hjärnan, exempelvis på grund av blodproppar. Även alkoholmissbruk och en rad andra sjukdomstillstånd kan i en del fall vara riskfaktorer för demens. Demens är vanligare i hög ålder, men det är ingen normal åldersförändring.

Om demens

Läs mer om några av de vanligaste demenssjukdomarna

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se