Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Storuman

Välkommen till Storumans Demensförening

Storumans Demensförening bildades år 2005 med syfte att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Vi är en lokalförening i Demensförbundet, Stockholm.

Demenssjuka har svårigheter att föra sin egen talan och närstående behöver ofta råd och stöd kring olika frågor som t.ex.

  • Varför?
  • Vad skall jag göra?
  • Hur skall det bli?
  • Var skall jag vända mig?

Föreningen verkar för att

• Sprida information om demenssjukdomar och deras konsekvenser. 
• Stödja de närstående genom olika insatser.    
• Samverka med kommunen, regionen och andra organisationer. 
• Anhörigträffar – Vara ett stöd för de som behöver någon att prata med och lyssna på inbjudna föreläsare.

Postadress:

Storumans Demensförening 
Göran Grubbström
Skidvägen 10
923 31 Storuman

Kontaktpersoner:

Ordförande/kassör
Göran Grubbström
Mobil 073-050 48 80
g.grubbstrom@gmail.com

Sekreterare

Lillemor Eliasson Mobil 073–078 05 79 lillemor.eliasson48@gmail.com

Som medlem i föreningen får du:

  • Tidningen Demensforum 4 nr/år.
  • Boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum
  • Föreläsningar 
  • Råd och stöd 
  • Tillgång till juridisk expertis genom Rättighetsfonden.

Medlemsavgiften är 200 kr per år.
Vårt bankgirokonto: 573-8133

Du är varmt välkommen som medlem i Storumans Demensförening i Storumans kommun.

Glöm inte att ange namn och adress så att vi kan skicka medlemsmaterial.

Kontakt
Ordförande
Göran Grubbström
Skidvägen 10
923 31 STORUMAN
Mobil: 073-050 48 80
E-post: g.grubbstrom@gmail.com
Bankgiro: 573 – 8133

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se