Telefonrådgivning0485 - 375 75

Vårt uppdrag

Demensförbundet (Riksförbundet för demenssjukas rättigheter) bildades 1984 och är idag Sveriges största anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga. Vi arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga och har en unik stödverksamhet i våra 110 demensföreningar som arbetar ideellt runt om i landet. Vi har cirka 10 400 medlemmar.

Man och kvinna vid hav

Demensförbundet är politiskt och religiöst obunden och har inga avtal med läkemedelsindustrin. Demenssjuka och deras anhöriga är våra uppdragsgivare.

Förbundet får statligt handikappbidrag från Socialdepartementet. Vi har ett litet kansli och finns på Södermalm i Stockholm.

Demensförbundets styrelse består av sju personer (samt två adjungerade) som träffas var sjätte vecka. Styrelsen väljs på förbundskongressen som hålls vart tredje år. Nästa kongress är våren 2022.

Demensfonden är Demensförbundets fond för forskning kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Läs mer om Demensfonden.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75