Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Våra samverkanspartners

Alzheimer Europe

Demensförbundet är medlem i den europeiska organisationen Alzheimer Europe sedan 1991. Alzheimer Europe har 41 medlemsorganisationer från 36 länder i Europa. Alzheimer Europe arbetar med påverkansarbete och opinionsbildning, kampanjer, forskningsprojekt, samt erbjuder nätverk och mötesplatser för personer med demenssjukdom och anhöriga.

För mer information, besök https://www.alzheimer-europe.org/

Alzheimer’s Disease International (ADI)

Demensförbundet är medlem i den globala organisationen Alzheimer’s Disease International sedan 2024. ADI grundades 1984 på initiativ av Alzheimerföreningarna i USA, Storbritannien, Australien och Kanada. Organisationen har över 100 medlemmar, vanligtvis en i varje land. Varje medlem är en ideell patient- och anhörigorganisation som verkar för att stödja personer som lever med demens, deras vårdare och familjer. ADI har ett nära samarbete med WHO – World Health Organization.

För mer information, besök www.alzint.org, på X, Linkedin, Facebook och Instagram på @AlzDisInt.

Nordiskt Möte – Nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte

Demensförbundet är medlemsorganisation i Nordiskt Möte ett nätverk för nordens patient- och anhörigorganisationer som verkar för att förbättra levnadsvillkoren för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Nätverket möts en gång årligen och däremellan möts nätverket digitalt. Nätverket består av organisationer från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, och Åland. Nordiskt Möte arrangeras med stöd av Nordens Välfärdscenter.

Läs mer här: Sverige värd för Nordiskt Möte 2023

Alzheimerfonden

Demensförbundet samarbetar med Stiftelsen Alzheimerfonden. Tillsammans anordnar vi familjeläger för familjer där mamma eller pappa har en demenssjukdom. Lägret vänder sig till familjer med barn och ungdomar från 10 års åldern till unga vuxna. Deltagande på familjelägret är kostnadsfritt, Demensförbundet och Alzheimerfonden står för samtliga kostnader.

Läs mer här: Demensförbundets och Alzheimerfondens familjeläger

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se