Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Lomma-Bjärred

Demensföreningen Lomma/Bjärred

Är du anhörig?

Vill du veta mer om demenssjukdomar? Känner du dig osäker i någon situation? Vill du prata med någon? I vår förening kan du dela dina tankar och känslor med andra i samma situation!

Demensföreningen Lomma/Bjärred bildades 1993 och har ca 40 medlemmar och är en lokal förening i Demensförbundet och följer dess stadgar och målsättning. Vår förening arbetar för att komplettera riksförbundet på lokal nivå. Föreningen är representerad i kommunens Funktionshindersråd.

 Föreningen vill:

 • Stödja demenssjuka och deras anhöriga
 • Sprida kunskap om demenssjukdomar
 • Bevaka demenssjuka och anhörigas rättigheter
 • Informera politiker och tjänstemän
 • Stödja utvecklingen inom demensområdet

Som medlem i föreningen får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år
 • Boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum
 • Erfarenhetsutbyte och stöd
 • Möjlighet att påverka och förbättra demenssjukas och anhörigas situation

Vill du ha mer information om föreningen?

Du välkommen att ringa någon av oss:

 • Monica Vikingsson, ordförande 0707-453950
 • Ingegerd Hägg, kassör 0733-630567 
 • Elisabet Klint Ottosson, ledamot
 • Ulla Carlsson, ersättare 0766-369012

Vi har tystnadsplikt!

Kontakt
Ordförande
Monica Vikingsson
Strandvägen 96A
234 31 LOMMA
Mobil: 0707-453950
E-post: monica.vikingsson@gmail.com
Bankgiro: 279 – 2273

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se