Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Beviljade projekt 2019

År 2019 har 6 miljoner kronor fördelats på 64 projekt.
Totalt inkom 94 ansökningar.

Stipendiater diplom

Förteckning över 2019 års stipendiater

Backman Annica
Projekt: Att utveckla ett teoretiskt ramverk för att främja implementering av ett personcentrerat ledarskap i särskilda boenden för äldre
Institution: Umeå Universitet, Inst för omvårdnad

Bark Christina   
Projekt: The importance of SNAP-25 splice variant in long-term synaptic placticity; mechanisms important for learning and memory   
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Molecular Medicine and Surgery


Bereczki Erika   
Projekt: Decipherng of fingerprint of dementia in CSF. A proteomic coparion study in AD, PD and DLB patients   
Institution: Karolinska Institutet, Dept NVS, div of neurogeriatrics, Center of Alzheimer Research

Bergström Joakim   
Projekt: Immunotherapy against synaptic alpha-synuclein aggregates in dementia disorders
Institution: Uppsala Universitet, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Molekylär Geriatrik

Bloniecki Kalli Victor   
Projekt: Neurogranin – association to neuropsycriatic symptoms in dementia
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Camporesi Elena   
Projekt: The dendritic spiner in Alzheimer´s disease pathophysiology
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Inst för neurovetenskap och fysiologi

Cedres Fumero Nira   
Projekt: The role of depressive symtomatology in subjective cognetive complaints
Institution: Karolinska Institutet, Dept NVS

Conradsson Mia   
Projekt: Kan ett personcentrerat multidimensionellt interdiciplinärt rehabiliteringsprogram för personer med demenssjukdom, inkluderat utbildning, stöd och rådgivning till närstående, minska belastning och öka livskvalitén hos närstående till personer med demens?   
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering

Darreh-Shori Taher   
Projekt: Atroglia funktion vid Alzheimers sjukdom: Betydelse av extrasynaptisk kolinerg signalering
Institution: Karolinska Institutet, Dept of NVS

Elgh Fredrik   
Projekt: Förekomst av herpesvirus i hjärnvävnad hos normalbefolkningen och hos Alzheimers-patienter   
Institution: Umeå Universitet, Dept Clinical Microbiology

Erlandsson Anna   
Projekt: Astrocyters roll vid Parkinsons och Lewy body demens   
Institution: Uppsala Universitet, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Molekylär Geriatrik

Ferreira Daniel   
Projekt: The brain cholinergic network in Alzheimer´s disease – ways for early diagnosis and intervention
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology

Frykman Susanne   
Projekt: Synaptiska proteiners betydelse för sjukdomsmekanismerna i Alzheimers sjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Inst NVS, Centrum för Alzheimerforskning

Gkanatsiou Eleni
Projekt: New amyloid beta biomarkers in Alzheimer´s disease and cerebral amyloid angiopathy   
Institution: Sahgrenska akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi

Graff Caroline
Projekt: Hel-genom sekvensering för att identifiera nya sjukdomsorsakade mutationer vid ärftlig demenssjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Inst NVS, Centrum för Alzheimerforskning

Hallbeck Martin
Projekt: Spridning av neurodegenerativa sjukdomar – Att förstå de underliggande mekanismerna och använda dem som diagnosverktyg
Institution: Linköpings Universitet, Patologi

Henriksson Malin
Projekt: Förändras värderingar och prioriteringar inför kommande vård i livets slutskede över tid?
Institution: Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik

Johansson Charlotte
Projekt: Kliniska och experimentella studier av ärftlig Alzheimers sjukdom – en modell för att identifiera tidiga diagnostiska markörer vid demenssjukdom
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Centrum för Alzheimerforskning

Jonsson Lauka Erika   
Projekt: Early detecion of dementia through the combination of preclinical markers – longitudinal analyses of data from population-based and memory clinic sample
Institution: Karolinska Institutet, Aging Research Center

Karami Azadeh   
Projekttitel saknas   
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Karikari Thomas
Projekt: New blood test for Alzheimer´s disease: Phospho tau 1181 in plasma and serum
Institution: Sahgrenska akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi

Karlström Helena
Projekt: Understanding the role of Notch3 in familial vascular dementia and as potential target in immunotherapies
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Society, div of neurogeriatrics

Kettunen Petronella
Projekt: Identifiering av nya diagnostiska kandidatgener för Alzheimers sjukdom kopplade till inflammation
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk kemi

Khoshnood Behzad
Projekt: Analysis of Ubiquitination signature in Frontotemporal dementia development caused by TBK1 haploinsufficiency
Institution: Karolinska Institutet, NVS, sekt för neurogeriatrik, Visionsgatan 4, 171 64 Solna

Koistinen Niina
Projekt: Visualizing brain astrocytes with new PET radioligands for further understanding of the role of astrocytes in the Alzheimer pathology
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, Care Siences and Society

Laffita-Mesa Jose Miguel
Projekt: C9ORF72 gene methylation as early prognostic factor in Swedish FDT/ALS
Institution: Karolinska Institutet, Dept NVS, Div of Neurogeriatrics, Theme Aging

Lampinen Josefine
Projekt: Experiences of participation in a person-centret multidimensional interdisiplinary rehabilitation program and how it influences everyday life – an informal primary caregiver´perspective
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering

Lantero Rodriguez Juan   
Projekt: Truncation and phosphorylation of tau: potential biomarkers för Alzheimer´s disease and other tauopathies
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, Inst för neurovetenskap och fysiologi

Lemoine Laetitia
Projekt: Regional distribution of tau PET tracers in Alzheimer disease and other tauopathies: A translational approach
Institution: Karolinska Institutet, Dept NVS, div of clinical geriatrics

Lindelöf Nina
Projekt: Teammedarbetares erfarenheter av personcentrerad multidimensionellt interdisciplinär rehabilitering av äldre personer med demenssjukdom i ordinärt boende och deras närstående
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering

Littbrand Håka
Projekt: Social participation and loneliness among very old people with dementia –the prevalence and related factors in a representative sample
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering

Loera-Valencia Raúl
Projekt: The role of astrocytes in hypercholesterolemia-inducted neurodegeneration
Institution: Karolinska Institutet, NVS, sekt för neurogeriatrik

Lopatko Lindman Karin
Projekt: Antiviral behandling vid Alzheimers sjukdom – epidemiologisk registerstudie
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering

Lövheim Hugo
Projekt: VALZ-pilot – den första kliniska läkemedelsprövningen med medel mot herpesinfektion för att påverka grundläggande sjukdomsprocesser vid Alzheimers sjukdom
Institution: Umeå Universitet, Enheten för Geriatrik, 901 87 Umeå

Malmsten Linn
Projekt: Astrocyters betydelse för regeneration och minnesfunktioner vid normalt åldrande och i Alzheimers sjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Michno Wojciech
Projekt: Probing in vivo amyloid aggregation dynamics in Alzhemier´s disease
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, Inst för neurovetenskap och fysiologi

Mohan Sathya
Projekt: Characterization of potent PET tracer for Alpha 7 nicotinic acid receptor (cx 7nARChRs) with importance for diagnosis and treatment of Alzheimer´s disease
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, Care Sciences and Society

Najar Jenna
Projekt: Påverkar kvinnors egna hormonella exponering risken att drabbas av demens?
Institution: Mölndals sjukhus, Inst för neurovetenskap och fysi

Natarajan Karthick
Projekt: Decoding the molecular and cellular mechanisms of reduced penetrance in Frontotaltemporal dementia (FTD) using single-cell genomics and stem cell technologies
Institution: Karolinska Institutet, NVS, sekt för neurogeriatrik

Nielsen Henrietta M
Projekt: Plasma apolipoprotein E levels and their relevance to brain pathology and Alzheimer´s disease progression
Institution: Stockholms Universitet, Inst för biokemi och biofysik

Nilsson Ingeborg
Projekt: Aktivitet och delaktighet efter deltagande i ett personcentrerat rehabiliteringsprogram för personer med demenssjukdom
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering

Näsström Thomas
Projekt: Läkemedelseffekter på aggregering av cx-Synuklein NAC 71-82 – betydelse för Lewykroppsdemens och Parkinsons sjukdom
Institution: Linnéuniversitetet, Inst för kemi och biomedicin, Enheten för neurodegenerativa sjukdomar, Norra Kajplatsen 6, 392 31 Kalmar

Olofsson Anders
Projekt: Ett nytt terapeutiskt mål mot Alzheimers och diabetes typ 2 i sikte?
Institution: Umeå Universitet, Inst för klinisk mikrobiologi, virologi

Olofsson Birgitta
Projekt: Impact on living conditions and health in middle age on development of dementia or cognitive impairment in very old age. The Silver MONICA study
Institution: Umeå Universitet, Inst för omvårdnad

Olsson Jan
Projekt: Kvalitativa skillnader i immunförsvar mot HSV1 hos personer med Alzheimers sjukdom, mild kognitiv störning och friska kontroller
Institution: Umeå Universitet, Dept of clinical microbiology

Reyes Juan F
Projekt: Connexins as a potential biomarker in Alzheimer´s disease
Institution: Linköings Universitet, Cell Biology

Rocha Sandra
Projekt: Mechanism underlying the interaction of the Parkinson´s disease protein, alpha-synuclein, with lipid membranes
Institution: Chalmers University of Technology, Dept of biology and biological engineering

Rodriguez-Vieitez Elena
Projekt: Dynamics of imaging biomarkers from early preclinical stages of familiar Alzheimer´s disease: A longitudinal multi-center MRI/PET study
Institution: Karolinska Instiutet, Dept of NVS, Center of Alzheimer Research

Roybon Laurent
Projekt: Farmakologiska och genterapier för Alzheimers sjukdom
Institution: Lunds Universitet, Stem Cell Laboratory for CNS Disease Modelling

Sjölander Annica
Projekt: Ensamhet och risken att drabbas av demenssjukdom – ett livstidsperspektiv
Institution: Göteborgs Universitet, Inst för vårdvetenskap och hälsa

Smailovic Una
Projekt: Mulitmodal phenotyping of synaptic damage in memory clinic patients – novel early biomarkers of Alzhemier´s disease
Institution: Karolinska Institutet, Dept NVS, div of clinical geriatrics

Sondell Anna
Projekt: Upplevelser av att delta i personcentrerad multidimensionell interdisciplinär rehabilitering hos personer med demens
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering

Sumonto Mitra
Projekt: Targeting the dual active protease plasmin in Alzheimer´s disease to modulate both amyloid beta clearance and cholinergic signaling simultaneously
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, care sciences and society

Tambaro Simone
Projekt: Modulation of the brain-specific signal peptid peptidase-like 2b )SPPL2b) and the chaperone Bri2-BRICHOS containing protein (BRI2) to affect amyloid B oligomerization: Evaluating of new promising therauptic strategies to treat Alzhemier´s disease
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, Care Sciences and Society

Toots Annika
Projekt: Kan fysisk träning förbättra hur fort personer med demenssjukdom kan gå baklänges, och är en förändring förenad med en minskad fallrisk?
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering

Torkpoor Rozita
Projekt: Syftet med studien är att göra en kvalitativ analys av 19 kognitiva utredningssituationer genomförda med patient, tolk och sjuksköterska/läkare
Institution: Skåne Universitetssjukhus, VE minnessjukdomar, Minnesmottagningen

Wang Rui
Projekt: How does physical activity preserve cognition in aging. A multidisciplinary approach to prevent dementia and Alzheimer´s disease
Institution: Karolinska Institutet, Inst NVS, Aging Research Center

Wattmo Carina
Projekt: Total-tau och fosforylerat tau i cerebrospinalvätska – samband med behandlingsrespons, progressionshastighet, tid till särskilt boende och mortalitet i Alzheimers sjukdom
Institution: Skåne Universitetssjukhus, VE minnessjukdomar

Wehrli Patrik M
Projekt: Characterization of neuronal lipid species associated with Alzheimer´s disease pathology
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, Inst för neurovetenskap och fysiologi

Wennström Malin
Projekt: Alfa amylas – en ny energiregulator påverkad vid Alzheimers sjukdom?
Institution: Lunds Universitet, Inst för kliniska vetenskaper

Åberg Anna Cristina
Projekt: Gångavvikelser som markör för tidig identifiering av demenssjukdom
Institution: Uppsala Universitet, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik

Öhlin Jerry
Projekt: Kan gånghastighet identifiera individer med förhöjd riks att utveckla demens hos de allra äldsta? En prospektiv populationsbaserad kohortstudie
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik

Öhrfelt Annika
Projekt: Immunobaserade metoder för att mäta presynaptiskt synatotoagmin i likvor (ryggvätska)
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, Inst för neurovetenskap och fysiologi

Öijerstedt Linn
Projekt: Biomarkörer vid frontotemporallobsdemens (FTD)
Institution: Karolinska Institutet, Inst NVS, sekt för neurogeriatrik


Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se