Telefonrådgivning0485 - 375 75

Stockholm

Ordförande
Siv Bringetun
Bolinders plan 1 nb
112 24 STOCKHOLM
Tel: 08 – 658 61 11
E-post: info@demensforeningen-sthlm.com
Plusgiro: 17 46 48 – 6


Demensföreningen Stockholm är en ideell förening som arbetar för att:

  • bevaka de demenssjukas och de anhörigas rättigheter
  • de demenssjuka ska få en god omvårdnad och ett värdigt liv
  • samhället ska ge ett bättre stöd till de demenssjuka och deras anhöriga
  • alla kategorier av personal som arbetar inom demensvården ska ha en adekvat utbildning och handledning.

Projekt på gång

Tidigt Stöd för personer med nydiagnostiserad kognitiv sjukdom typ Alzheimers

Projektet har startat med 15 aktiva deltagare. Referensgruppen som ger och stöd att arbeta åt rätt håll består av:

​Siv Bringetun, ordförande i Stockholms Demensförening
Lennart Stenberg, deltagarrepresentant
Lars-Olof Wahlund, läkare och styrelsemedlem Demensförbundet
Krister Håkansson, forskare vid KI/MIND AD
Hanele Moisio, projektledare och samtalsledare för projektet
Charlotta Thunborg, forskare vid KI/MIND AD
Eva Stål, projektledare från RegionStockholm

Hör gärna av dig med frågor eller intresseanmälan att få delta, per telefon, mejl  eller besöka oss i lokalen.

Demensföreningen Stockholm är ansluten till:
Demensförbundet i Sverige med 110 lokalavdelningar över hela landet och även medlem i Alzheimer Europé. ​

Vill du stödja Demensföreningens arbete, tar vi gärna emot gåvor på plusgiro
17 46 48-6.

Bli medlem Ge en gåva
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75