Telefonrådgivning0485 - 375 75

Stockholm

Ordförande
Siv Bringetun
Bolinders plan 1 nb
112 24 STOCKHOLM
Tel: 08 – 658 61 11
E-post: info@demensforeningen-sthlm.se
Plusgiro: 17 46 48 – 6


Välkommen till demensföreningen i Stockholm

Demensföreningen i Stockholm är ansluten till Demensförbundet i Sverige, med 110 lokalavdelningar över hela landet och även medlem i Alzheimer Europé. Läs mer om vår verksamhet.​

Årsmötet framflyttat till 16 juni 2021
Mer information och plats och tid kommer senare.
Styrelsen

Se vår film om tidigt stöd

Vad är tidigt stöd när minnet sviktar. Samtal med forskare/psykolog Krister Håkansson.

Demensföreningen i Stockholm
Vill tipsa om ”Mötesplats Ung anhörig”, som arrangeras av anhörigkonsulter i stadsdelen Norrmalm men är aktuell för hela Stockholms län.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75