Telefonrådgivning0485 - 375 75

Stockholm

Ordförande
Siv Bringetun
Bolinders plan 1 nb
112 24 STOCKHOLM
Tel: 070-330 20 39
E-post: info@demensforeningen-sthlm.se
Plusgiro: 17 46 48 – 6

Välkommen till demensföreningen i Stockholm

Demensföreningen i Stockholm är ansluten till Demensförbundet i Sverige, med 110 lokalavdelningar över hela landet och även medlem i Alzheimer Europé. Läs mer om vår verksamhet.​

Föreläsningar hösten 2021

Körkortsmedicinska utredningar
Catarina Lundberg leg psykolog, med dr. och ansvarig för Trafikmedicinskt centrum vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, föreläser under temat ”Körkortsmedicinska utredningar vid kognitiv svikt/demens: varför och hur?” Tid och plats: 16 november 2021 kl. 14.00 Bolinders salen, Bolindersplan 1a

Möte med författare
Vi får lyssna till författarna Anna-Karin Palm och Jonas Brun som i sina respektive böcker beskriver demenssjukdom ur ett anhörigperspektiv.

I boken, ”Jag skriver över ditt ansikte” följer Anna-Karin Palm sin mors gradvisa försvinnande in i Alzheimers sjukdom och försöker förstå mammans livshistoria och hur den påverkat henne själv och familjen.

I boken ”Hon minns inte” skriver Jonas Brun om kampen med vården, hjärnans vindlingar, om förtvivlan och tröst i vardagen med Alzheimers sjukdom. Tid och plats: 1 december 2021 kl. 16.30 Bolinders salen, Bolindersplan 1a

Se vår film om tidigt stöd

Vad är tidigt stöd när minnet sviktar. Samtal med forskare/psykolog Krister Håkansson.

Föreläsning om Alzheimers sjukdom med Silke Kern

Överläkaren och forskaren Silke Kern, berättar om hur man kan upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium och vad det kan innebära för möjligheterna att lindra symptomen.

Se föreläsningen här (16 min)

Demensföreningen i Stockholm
Vill tipsa om ”Mötesplats Ung anhörig”, som arrangeras av anhörigkonsulter i stadsdelen Norrmalm men är aktuell för hela Stockholms län.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75