Telefonrådgivning0485 - 375 75

Stockholm

Ordförande
Siv Bringetun
Bolinders plan 1 nb
112 24 STOCKHOLM
Tel: 08 – 658 61 11
E-post: info@demensforeningen-sthlm.com
Plusgiro: 17 46 48 – 6


Välkommen till demensföreningen i Stockholm

Demensföreningen i Stockholm är ansluten till Demensförbundet i Sverige, med 110 lokalavdelningar över hela landet och även medlem i Alzheimer Europé. Läs mer om vår verksamhet.​

Föreläsningar våren 2020

Demensföreningen i Stockholm inbjuder till vårens föreläsningar, som vi hoppas ska öka kunskapen om och förståelsen för demenssjukdomar.

Föreläsningarna är gratis för demensföreningens medlemmar.
För övriga intresserade är avgiften 100 kr per föreläsning, som betalas kontant eller med swish vid entrén. Tid: Klockan 14.00–16.00 inkl. paus.
LOKAL: ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41, 1trappa, SANDLERSSALEN

Föreläsning 1 Tisdag 4 februari
Att bemöta kärlek, ömhet och sexualitet
Föreläsare: Gunilla Matheny distriktssköterska beteendevetare och författare med stor erfarenhet av anhörigfrågor.

Föreläsning 2 Tisdag 3 mars
Tips och råd till dig i mötet med personer med demenssjukdom, med fokus på kommunikation och bemötande samt praktiska problem i vardagen.
Föreläsare: Margareta Skog med.doktor i omvårdnad av äldre, legitimerad sjuksköterska.

Föreläsning 3 Tisdag 14 april
”Hur ska jag orka” om det svåra mötet om existentiella frågor och empati.
Föreläsare: Lars Björklund, sjukhuspräst.

Föreläsning 4 Tisdag 5 maj
Går demenssjukdomen i arv? Alzheimer och andra demenssjukdomar. Föreläsare:  Caroline Graff professor i genetisk demensforskning.

Bli medlem Ge en gåva
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75