Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Stockholm

Välkommen till demensföreningen i Stockholm

Demensföreningen i Stockholm är ansluten till Demensförbundet i Sverige, med 110 lokalavdelningar över hela landet och även medlem i Alzheimer Europé. Läs mer om vår verksamhet.​

Samtalsgrupp med existentiell inriktning

För dig som är under 65 år och nyligen har fått diagnos om en kognitiv sjukdom.

Hannele Moisio
Samtalsledare
Telefon: 070 25 62 511
hannelemoisio@outlook.com

Kontakt
Ordförande
Siv Bringetun
Bolinders plan 1 nb
112 24 STOCKHOLM
Tel: 070-330 20 39
E-post: info@demensforeningen-sthlm.se
Plusgiro: 17 46 48 – 6

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se