Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Beviljade projekt 2021

År 2021 har 8 miljoner fördelats på 74 projekt. Totalt inkom 113 ansökningar

Förteckning över 2021 års stipendiater

Ashton Nicholas James
Projekt: Phosphorylated tau 231 in blood: A new test to detect preclinical Alzheimer´s disease for therapeutic trial use
Institution: Sahlgrenska University hospital, Clinical neurochemistry lab

Benedet Andrea L
Projekt: In-vivo evaluation of synaptic deterioration in the Alzheimer´s disease
Institution: Sahlgrenska akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi

Bergström Joakim
Projekt: Immunotherapy against synaptic alpha-synuclein aggregates in dementia with Lewy bodies
Institution: Uppsala universitet, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Molekylär geriatrik

Brinkmalm Gunnar
Projekt: Masspektrometri-assay för tau-isoformer i hjärna och likvor
Institution: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi,  Sekt för psykiatri och neurokemi

Brinkmalm Ann
Projekt: Synapsstörning inom neurodegenarativa sjukdomar-fokus på bimarkörer i likvor
Institution: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi,  Sekt för psykiatri och neurokemi

Camporesi Elena
Projekt: Proteomic profile of the synaptic biomarker neurogranin in plasma, blood-derived exosomes and platelets
Institution: Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Inst for neurosciences and Physiology, Dept of Psychiatry and neurochemistry

Conradsson Mia
Projekt: En kartläggning av fysisk aktivitetsnivå i ett representativt stickprov av mycket gamla människor, inklusive personer i särskilt boende och personer med demenssjukdom
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik

Darreh-Shori Taher
Projekt: Återställning av astroglia funktion för att motverka utvecklingen av Alzheimers sjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care sciences and Society, Div of Translational Alzheierm Neurbiology

Duarte Joano
Projekt: Loss of insulin-dependent brain metabolic control underlying cognitive impairment
Institution: Lunds Universitet, BMC C11

Ehn Emma
Projekt: Genomikstudier av frontotemporal demens och andra besläktade neurodegenerativa sjukdomar
Institution: Karolinska Institutet, Ins NVS, sekt för neurogeriatrik

Ekmark-Lewén Sara
Projekt: Identifiering av nya behandlingsmål kopplade till spridningsmekanismer och symtomutveckling vid Lewykroppsdemens
Institution: Uppsala universitet, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Molekylär geriatrik.

Ferreira Daniel
Projekt: Find-DLB – A platform diagnosis and prognosis in dementia with Lewy bodies
Institution: Karolinska Institutet, Dept NVS, Div of clinical geriatrics

Ge Junyue
Projekt: Time resolved neurolipidomics for probing amyloid plaque lipid-biochemistry in Alzheimer´s disease
Institution: Sahlgrenska Academy, Göteborgs Universitet, Dept of Psyciatry and neurochemistry

Gobom Johan
Projekt: Antikroppsfri LS-MS-metod för mätning av fosforylering vid specifika positioner i Tau-proteinet i cerebrospinalvätska
Institution: Sahlgrenska akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi

Graff Caroline
Projekt: Epidemiologisk studie av Frontotemporallobsdemens – upprättande av ett befolkningsregister och biobank
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, Care sciences and Society, Div of neurogeriatrics

Hanrieder Jörg
Projekt: Following amyloid aggregation dynamics in Alzheimer’s disease in vivi using iSILK
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Dept psychiatry and neurochemistry

Hasselgren Låtta
Projekt: Effects on an interdisciplinary rehabilitation program in people with dementia: a randomized controlled pilot study
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik

Johansson Elisabeth
Projekt: Munhälsa hos personer med demenssjukdom
Institution: Umeå Universitet, Inst för odontologi, medicinska fakulteten

Johansson Per
Projekt: Behandlingsoptimering avseende antikolinerga läkemedels potentiella inverkan på kognitiv testprestation
Institution: Ängelholms sjukhus, Enheten för kognitiv medicin

Johansson Charlotte
Projekt: Kliniska och experimentella studier av ärftlig Alzheimers sjukdom – en modell för att identifiera tidiga diagnostiska markörer vid demenssjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Dept of NVS, Center of Alzheimer research, Div of neurogeriatrics.

Karikari Thomas
Projekt: Novel blood-based phospho-tau biomarkers for Alzheimer´s disease: applications for preclinical AD, familial AD, differential diagnosis, longitudinal progression and clinical trials
Institution: Sahlgrenska Akademin, Neurokemi

Karlström Helena
Projekt: Treatment of small vessel disease/vascular dementia with Notch3 as a potential target in immunotherapies
Institution: Karolinska Institutet, Dept of neurobiology, Care sciences and Society, Div of neurogeriatrics

Koutarapu Srinivas
Projekt: Probing the molacular diversity conformational polymorphism of tau pathology in tauopathies (AD, SPS, CBD, FTD)
Institution: Göteborgs Universtiet, Sahlgrenska akademin, Dept of Psychiatry and neurochemistry

Kumar Amit
Projekt: Visualizing and mapping early astrocytosis with novel PET radioligands for further understanding the role of astrocytes in Alzheimer’s and Frontotemporal dementia
Institution: Karolinska Institutet, Dep of NVS, Div of clinical geriatrics

Lampinen Josefine
Projekt: Experiences of participation in a person-centered multidimensional inter disciplinary rehabilitation program and how it influences everyday life – informal primary caregivers´ perspective
Institution: Umeå Universitet, Samhällsmedicin och rehabilitering

Landqvist Waldö Maria
Projekt: Progranulin och andra biomarkörer i likvor och blod vid frontotemporal sjukdom och dess differentaildiagnoser EPM
Institution: Ängelholms sjukhus, Enheten för kognitiv medicin

Lemoine Laetitia
Projekt: Characterization of Alpha 7 nicotinic receptros PET tracers for understanding pathological mechanism in Alzheimer´s disease, frontotemporal dementia in comparison to controls
Institution: Karolinska Institutet

Littbrand Håkan
Projekt: Loneliness among very old people with dementia – the prevalence and related factors in a representative sample
Institution: Norrlands Universitetssjukhus, Geriatrisk Centrum

Londos Elisabeth
Projekt: Hjärtfunktion vid Lewy body sjukdom
Institution: Lunds Universitet, Minnesmottagningen

Lowe Robert
Projekt: Gamified memory training for cognitive stimulation therapy intervention for early stage dementia persons
Institution: University of Gothenburg, dept of applied IT, div of cognition and communication

Lundgaard Iben
Projekt: CSF-based amyloid clearance in a pig model
Institution: Lunds Universtitet, Dept of experimental medical science

Malarte Mona-Lisa
Projekt: Mapping and understanding Tau pathology in Frontotemporal dementia subtypes and Alzheimer´s disease human brain with novel PET tracers
Institution: Karolinska Institutet, Dept of NVS, Div of Clinical Geriatrics

Manchanda Shaffi
Projekt: Amelioration of amyloid-beta mediated toxicity and inflammation by a novel Bri2 BRIHOS domain can open new ways to treat Alzheimer´s disease: Preclinical study
Institution: Karolinska Institutet, Dept of biosciences and Nutrion Neo

Mani Katrin
Projekt: A new animal model for human sporadic Alzheimer´s disease and the effect of special dietary supplements on the development of the disease
Institution: Lunds Universitet, Inst för experimentell medicinsk vetenskap

Meissner Anja
Projekt: Attenuating hypertension-associated neurodegeneration by targeting systemic inflammation
Institution: Lunds Universitet, Wallenberg Center of Molecular Medicine

Montoliu-Gaya Laia
Projekt: Tau phosphorylation pattern in blood as differential diagnosis between neurodegenerative disorders
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Neurokemi lab

Najar Jenna
Projekt: Har ogifta män en ökad risk att drabbas av demens i jämförelse med gifta män och kvinnor?
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi

Nielsen Henrietta
Projekt: Functional consequences of a hepatic POEe4 on the integrity of the blood-brain-barrier
Institution: Stockholms Universitet, Inst för Biokemi och Biofysik

Niklasson Johan
Projekt: Kan Frontal Assesment Battery (FAB) – ett enkelt screeninginstrument för utredning av den exekutiva funktionen i frontalloberna – urskilja personer med och utan demenssjukdom även hos mycket gamla?
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehab

Nilsson Johanna
Projekt: Biomarkörer för synapsförlust vid neurodegenerativa sjukdomar
Institution: Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi, neurokemi lab

Olofsson Birgitta
Projekt
: The association between hip fracture and depressive disorders among very old people including those with dementia
Institution: Umeå Universitet, Inst för omvårdnad

Olofsson Erika
Projekt
: Increased 36 months´ mortality following a hip fracture among old people with especially focus on dementia disorders, delirium and depressive disorders
Institution: Umeå Universitet, Inst för omvårdnad.

Olofsson Anders
Projekt
: Disulfide-linked transthyretin strongly potentiates its B interfering effect – a possible link to inflammation, reactive oxygen species, and an avenue to impair AB amyloid formation?
Institution: Umeå Universitet, Medicinsk biokemi och biofysik

Orrung Wahlin Anneli
Projekt
: PERLE-C, Personcentrerad vård och ledarskap vid särskilt boende – utmaningar i skuggan av covid-19
Institution: Kristianstad Högskola, Fakulteten för hälsovetenskap

Pereira Joana B
Projekt
: Clinical application of a new brain connectivity marker to detect early Alzheimer´s disease
Institution: Karolinska Institutet, Dept NVS, Div of clinical geriatrics

Persson Ann-Christine
Projekt
: Hur kan tidshjälpmedel stödja personer med demenssjukdom och deras närstående i vardagen?
Institution: Danderyds sjukhus, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken

Pradhan Ajay
Projekt
: Understanding synaptotoxicity mechanisms of amyloid-B isoforms in iPSC-derived nerve cell models of Alzheimer´s disease
Institution: Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, dept of psychiatry and neurochemistry

Reyes Juan F
Projekt
: Connexins as a potential biomarkers in Alzheimer´s disease
Institution: Linköpings Universitet, Cell Biology

Rodriguez-Vieitez Elena
Projekt
: A step forward an early biomarker of brain microstructure with prognostic value in frontotemporal degeneration and aging
Institution: Karolinska institutet, NVS dept, Center of Alzheimer research, Div of clinical geriatrics

Roshanbin Sahar
Projekt
: Evaluation of bispecific a-synuclein antibodies for PET imaging and immunotherapy
Institution: Uppsala universitet, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Molekylär geriatrik

Samuelsson Jessica
Projekt
: Interaktioner mellan kostmönster och inflammationsmarkörer i relation till biomarkörer för Alzheimers sjukdom
Institution: Sahlgrenska akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi

Schedin Weiss Sophia
Projekt
: Huntington som sjukdomsreglerande protein i Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens
Institution: Karolinska Institutet, NVS, BioClinicum

Schultzberg Marianne
Projekt
: Pro-resolving mediators in Alzheimer´s disease
Institution: Karolinska Institutet, Dept of NVS, Div of neurogeriatrics.

Secnik Juray
Projekt
: The impact of COVID-19 on short and intermediate mortality in patients with diagnosis of dementia
Institution: Karolinska institutet, Div of clinical geriatrics, dept of NVS

Shimozawa Makato
Projekt
: The role of autophagy in tau spreading in Alzheimer´s disease
Institution: Karolinska Institutet, dept of neurobiology, care sciences and society, div of neurogeriatrics

Simonsson Emma
Projekt
: Högintensiv intervallträning för äldre – en HIT?
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin, fysioterapi

Simrén Joel
Projekt
: Cerebrospinal fluid proteomics to identify novel biomarkers for frontotemporal dementias
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Clinical Neurchemistry Lab

Stringer Catherin
Projekt
: Probing amyloid aggregation dynamics in Alzheimer´s disease using chemical nanoscopy
Institution: Sahlgrenska Academy, Göteborgs Universitet, dept of Psyciatry and neurochemistry

Sumonto Mitra
Projekt
: Targeting the dual active protease plasmin in Alzheimer´s disease to modulate both amyloid beta clearance and cholinergic signaling simultaneously
Institution: Karolinska Institutet, dept NVC, div of clinical geriatrics

Söderberg Stefan
Projekt
: Does trajectories of glucose tolerance and insulin resistance in middle life predict dementia with a sex-difference? The Silver MONICA study
Institution: Umeå Universitet, avd för medicin

Tambaro Simone
Projekt
: A novel therapeutic approach to treat Alzheimer´s disease: The brain-specific signal peptide peptidase-like 2b (SPPL2b
Institution: Karolinska Institutet, dept of neurobiology, care science and society, center of Alzheimer research, div of neurogeriatrics.

Toots Annika
Projekt
: Kan fysisk träning förbättra hur fort personer med demenssjukdom kan gå baklänges, och är en förändring förenad med minskad fallrisk?
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för arbetsterapi

Ullgren Abbe
Projekt
: Multivariate subtyping of frontotemporal dementia
Institution: Karolinska Institutet, NVS, sekt för neurogeriatrik, BioClinicum

Sammanfattning (PDF)

van Westen Danielle
Projekt
: Medial temporallobsatrofi och småkärlssjukdom vid utredning av kognitiv svikt
Institution: Skåne Universitetssjukhus

Vogels Thomas
Projekt
: In vivo comparison of tau PET tracers and analysis of their relationship with histopathology and fluid biomarkers in mice with Alzheimer´s disease-like tau pathology
Institution: Sahlgrenska akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi

Wattmo Carina
Projekt
: Könsskillnader i kognitiv och funktionellt förlopp av Alzheimers sjukdom
Institution: Skånes Universitetssjukhus, VE Minnessjukdomar

Wehrli Patrick M
Projekt
: Characterization of neuronal lipid species associated with Alzheimer’s disease pathology
Institution: Göteborgs Universitet, dept of Psychiatry and Neurochemistry, Sahlgrenska Akademin

Wennström Malin
Projekt
: Mekanismer som kopplat I-aPP till vaskulopati vid Alzheimers sjukdom
Institution: Lunds Universitet, Inst för kliniska vetenskaper, Wallenbergs lab

Westman Eric
Projekt
: Heterogeniteten inom Alzheimers sjukdom och överlappet med andra kognitiva sjukdomar
Institution: Karolinska Institutet, inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sekt för klinisk geriatrik.

Ygland Rödström Emil
Projekt
: Ny gen orsakar dominant nedärvd Parkinsons sjukdom med demensutveckling
Institution: Lunds Universitet, Inst för kliniska vetenskaper, neurologi

Zettergren Anna
Projekt
: Polygena riskprofiler för Alzheimers sjukdom i relation till demensrisk och prekliniska biomarkörer i normalbefolkningen
Institution: Sahlgrenska akademin, Inst för neurvetenskap och fysiologi

Åberg Anna Cristina
Projekt
: Gångavvikelser som markör för tidig identifiering av demenssjukdom
Institution: Högskolan Dalarna, Medicinsk vetenskap, Akademin utbildning, hälsa och samhälle

Öhlin Jerry
Projekt
: Är fysisk aktivitet på fritiden och i arbetet vid medelåldern associerat med demens och kognitiv funktion i hög ålder?
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik

Öijerstedt Linn
Projekt
: Biomarkörer vid frontotemporallobsdemens (FTD)
Institution: Karolinska Institutet, dept of NVS, Center of Alzheimer ressearch, div of neurogeriatrics

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se