Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Det ska vara lätt att handla

Stressigt. För mycket intryck. Svårt att hitta. Många personer med demens upplever stora problem när de handlar mat och många är beroende av stöd från anhöriga. Men små insatser kan göra stor skillnad.

Pengar

Myndigheten för delaktighet har tillsammans med bland andra Demensförbundet tagit fram ett kunskapsmaterial för dagligvaruhandeln med enkla tips om hur man kan underlätta för personer med kognitiva svårigheter och demens.

Om projektet

Startskottet för projektet ”Det ska vara lätt att handla” gick vid en konferens den 29 november 2016. Bland deltagarna fanns Sören och Ingrid som båda medverkade i Demensförbundets samtalsgrupper för personer med demenssjukdom. Ingrid och Sören gav mycket värdefulla idéer på hur handlare kan göra för att underlätta för dem att kunna fortsätta handla i sin lokala matvaruaffär. Det handlar bland annat om att skylta tydligt, erbjuda platser att kunna sätta sig ner i butiken, att inte spela hög musik i högtalare och att inte flytta om i butiken om det inte är alldeles nödvändigt.

Det handlar också om personalens bemötande. För en person med demenssjukdom kan det vara omöjligt att följa instruktioner som ”gå till höger vid nästa monter, sväng sedan vänster och gå till gång G”. Istället bör personalen följa med och visa vart den efterfrågade varan finns. Det är också viktigt att tala långsamt och tydligt och att ha ögonkontakt med den man pratar med.

Stress är också något som ofta påverkar en person med demenssjukdom mycket negativt. Att i en stressig situation till exempel hantera kontakter eller ett betalkort med kod kan bli i det närmaste omöjligt. ”Snabbkassor” finns ju nästan överallt – nu är det dags för ”långsamkassor” också. Detta är några av alla tips som gör en butik demensvänlig, och därmed trevligare för alla att handla i.

Kunskapsmaterial

Med ett nytt materialet erbjuder vi nu dagligvaruhandeln en större kunskap och medvetenhet om vilka hinder en person med demenssjukdom kan möta när de handlar. Det behövs inga stora förändringar heller kostsamma investeringar. Det går att göra med små medel – men som får en mycket stor positiv inverkan för en personen med demens. Naturligtvis har även andra personer med andra funktionsnedsättningar som medför kognitiva svårigheter stor nytta av dessa anpassningar.

Faktabroschyr finns att ladda hem på Myndigheten för delaktighets hemsida.

Informationsfilm för dagligvaruhandeln.
Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se