Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Arbeta ideellt i en demensförening. Ditt engagemang är viktigt!

Antalet personer med demenssjukdomar (kognitiva sjukdomar) ökar kraftigt i takt med att vår befolkning blir allt äldre. Varje år insjuknar cirka 25 000 personer i Sverige och mellan 130 000-150 000 beräknas ha en demenssjukdom. Tillsammans med anhöriga berörs närmare 1 miljon personer.

Här spelar lokalföreningarna en viktig roll där man kan få råd och stöd och en social gemenskap.

Har du erfarenhet av demenssjukdomar, exempelvis som anhörig. Bli aktiv i en lokalförening du också. Eller var med och bilda en förening om det inte finns någon där du bor.

Du får vara med och påverka i en av Sveriges största ideella organisationer för personer som lever med demenssjukdom och deras anhöriga. Att med ideellt engagemang vara delaktig i en lokalförening är givande. Du får ge av dina erfarenheter och få nya kunskaper.

Vi har en bred verksamhet inom olika områden – det finns många sätt att engagera sig.

Varje förening lägger själv upp sitt arbete utifrån Demensförbundets uppdrag.

Se om det finns en demensförening där du bor

Kontakta en förbundskonsulent om att bilda en ny förening

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se