Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Hudiksvall

Välkommen till Hudiksvallsortens demensförening

Hudiksvallsortens demensförening bildades år 1995.

Vacker vy Hudiksvall

Vi har ett bra samarbete med Anhörigstödet Hudiksvalls Kommun för att gemensamt åstadkomma en så bra vård och omsorg för de drabbade och deras anhöriga samt med Funktionsrätt Hudiksvall-Nordanstig. Vi har olika sammankomster under året. Förutom Årsmöte har vi en höstfest och en julfest. Dessutom brukar vi ha en föreläsning på hösten där även allmänheten bjuds in. Vi försöker ha föreläsare som berättar om demenssjukdomar, men även om allmän hälsa för att orka vara anhörig samt att vi även kan ha andra intressanta typer av föreläsningar.

Vårfest hos Hudiksvallsortens demensförening (klicka för att läsa)

Vårfest hos Hudiksvallsortens demensförening

Den 6 maj avslutade Demensföreningen vårens verksamhet med en Vårfest för 45 medlemmar i Patriciarestaurangen. När medlemmarna hälsats välkommen presenterade ordförande Birgitta Lönnberg den nyvalda styrelsen. Från vänster i bild: sekr Kristina Sångberg, sekr Karin Wassberg, kassör Ingrid Persson, ordf Birgitta Lönnberg och vice ordf Christine Styrman. Ej med på bild ledamot Monica Nilsson.

Elin Ljung, verksamhetschef hos Hudiksvalls kommun informerade om det nya boendet Skyttegillet som blir inflyttningsklart i höst. De 96 demensanpassade lägenheterna som kommer att erbjudas har en boendeyta på 35 kvadratmeter och finns på två plan. Det är framför allt äldre som bor på Tunbacka, Rosenborg och Ingsta äldreboenden som kommer att erbjudas dessa kooperativa lägenheter. Målsättningen är att minska det totala antalet platser på äldreboendena och erbjuda äldre att bo kvar hemma och ansöka om hemtjänst. Elin meddelade att Hudiksvalls kommun kommer att erbjuda samma bemanningsnivå på Skyttegillet som på alla andra boenden samt en speciell utbildning under fyra dagar kombinerat med en dags webutbildning för personalen. Utbildningen för vikarier blir en dag och all utbildning beräknas vara klar före semestern. Därefter ställde mötets deltagare frågor om demenssköterska, personalsituationen, sociala aktiviteter mm.

Christine Styrman sammanfattade kraven från Demensföreningen med att en demenssjuksköterska för både hemtjänst och boenden måste finnas för en trygg vård samt som stöd för all vårdpersonal. Mötesdeltagarna ställde sig enhälligt bakom kravet. Elin tackades för informationen.

Styrelsen serverade därefter en härlig vårtallrik med potatissallad, rostbiff och sallad samt tillbehör. Alla lät sig väl smaka och matstunden avslutades med kaffe och gobit.

Underhållningsgrabbarna Erik Käck och Simon Garefors ”Käcken och Garefors” gjorde entré med ”Häng med på party” och därefter blev det full fart på låtarna. Grabbarnas instrument ökade trycket i låtarna som varvades med bl a Gunnar Wängman, Brittas restaurang och den egna låten ”Mitt Hälsingland”. Medlemmarna sjöng med i några av de kända låtarna som Snoddas låt Haderian, hadera och Köppebävisan. Tack till grabbarna och härliga applåder avslutade kvällens underhållning.

Naturligtvis ska varje träff avslutas med ett lotteri och nästan alla vann och fick möjligheten att själv välja från vinstbordet.

Ordförande avslutade vårfesten med att tacka de som deltagit i festen, de som lämnat vinster till lotteriet samt tillönskade alla en skön sommar och på återseende i höst.

Karin Wassberg och Maj-Britt Norlander

Kontakt
Ordförande
Birgitta Lönnberg
Västra Tullgatan 1A
824 30  HUDIKSVALL
Mobil: 070-687 88 20
E-post: birgittasoka@icloud.com

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se