Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Ystad

Välkommen till Ystads demensförening

Föreningen bildades 2014 och har för närvarande cirka 140 medlemmar.

Som medlem i Ystad demensförening får du:

 • Demensforum (Demensförbundets tidning) fyra nummer per år
 • Boken Om demenssjukdom för anhöriga eller En bok för dig med demenssjukdom, producerad av Svenskt Demenscentrum
 • Möjlighet att i gemenskap med andra drabbade utbyta erfarenheter
 • Möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra demenssjukas och anhörigas situation

Demensföreningens mål är att:

 • Stödja och hjälpa demenssjuka och deras anhöriga.
 • Sprida kunskap om demenssjukdomar och sammanhängande frågor genom föreläsningar.
 • Informera och påverka politiker och beslutsfattare

Välkommen att kontakta oss i styrelsen

 • Ordförande Olof Granstedt, 070–435 56 33
 • Sekreterare, Tony Ekeroth
 • Kassör, Lars Wikström

Vill du bli medlem?

 • Sätt in årsavgiften 150:-/person alternativt 200:- för två personer med samma adress
 • Bankgiro 523–0420
 • Swish 1235104096
 • Ange namn och adress!

Vill du stödja oss ekonomiskt, så är det till samma bankgiro. Stora som små bidrag är lika välkomna, skriv ”gåva”. 

Vill du bli medlem så kontaktar du Olof Granstedt, 0704–355 633 eller ystaddemensforening@hotmail.com

Svar från våra lokala politiker inför valet hösten 2022

Ystads demensförening har, likt övriga lokala demensföreningar i landet, ställt frågor till de partier som är representerade i Ystads kommunfullmäktige. Samtliga partier har svarat och frågorna och respektive partis svar publiceras i detta dokument.

Kontakt
Ordförande
Olof Granstedt
Västra Torps byaväg 54–0
231 92 Trelleborg
Tel: 070–435 56 33
E-post: ystaddemensforening@hotmail.com
Bankgiro:  523–0420

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se