Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Göteborg lokalförening

Till dig som anhörig

Demensföreningen finns för att bevaka att kvaliteten upprätthålls i det stöd och den omsorg som erbjuds våra demensdrabbade anhöriga och även dig som närstående.

Vi behöver DITT stöd för att kunna arbeta så effektivt som möjligt.

Som medlem får du den uppskattade boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum och tidskriften Demensforum som utkommer fyra gånger per år. Vi ordnar också anhörigträffar där man kan byta erfarenheter.

Att vara medlem kostar 200 kr/år.                        

Betala via pg 63 11 63 -3. Ange ditt namn, telefonnummer och mailadress.

Demensföreningen Göteborg, Vegagatan 55, 413 11 Göteborg
Ordförande Kerstin Skar, tel 0707-482056, e-post: info@demensforeningen.se

Kontakt
Ordförande
Kerstin Skar
Vegagatan 55
413 11 GÖTEBORG
E-post: kerstin.skar@gmail.com
Mobil: 0707-48 20 56
Plusgiro: 63 11 63 – 3

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se