Telefonrådgivning0485 - 375 75

Göteborg

Ordförande
Kerstin Skar
Vegagatan 55
413 11 GÖTEBORG
E-post: kerstin.skar@gmail.com
Mobil: 0707-48 20 56
Plusgiro: 63 11 63 – 3

Göteborgs demensförening
Demensföreningen Göteborgs styrelse 2022. Fr. vänster Kerstin Skar, ordf., Sonja Klingén ledamot, Lena Janmarker sekr. Leif Fransson ledamot och Jenneth Ekstrand kassör.

Till dig som anhörig

Demensföreningen finns för att bevaka att kvaliteten upprätthålls i det stöd och den omsorg som erbjuds våra demensdrabbade anhöriga och även dig som närstående.

Vi behöver DITT stöd för att kunna arbeta så effektivt som möjligt.

Som medlem får du den uppskattade Anhörigboken och tidskriften Demensforum som utkommer fyra gånger per år. Vi ordnar också anhörigträffar där man kan byta erfarenheter.

Att vara medlem kostar 200 kr/år.                        

Betala via pg 63 11 63 -3. Ange ditt namn, telefonnummer och mailadress.

Demensföreningen Göteborg, Vegagatan 55, 413 11 Göteborg
Ordförande Kerstin Skar, tel 0707-482056, e-post: info@demensforeningen.se


VÄLKOMMEN PÅ LUSSEKAFFE

Varmt välkommen på avslutning av höstens aktiviteter. Vi bjuder på lussekaffe och underhållning.

Välkomna är alla medlemmar och era nära och kära.

När: måndagen den 12 december kl. 13.00
Var: Vegasalen, bottenvåningen Vegagatan 55
Anmälan: senast 5 december. Telefon 073-574 21 14 eller mail jenneth46@gmail.com

Varma hälsningar från styrelsen


Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75