Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Arvika-Eda

Välkommen till Arvika-Eda demensförenings hemsida

Föreningen är öppen för alla

Arvika-Eda

Föreningen vill:

  • Verka för att personer med kognitiv sjukdom har rätt till ett värdigt liv.
  • Vara en kontakt för anhöriga samt erbjuda stöd och rådgivning.
  • Informera om kognitiv sjukdom, omsorgsformer, forskning och utveckling inom vården av personer med kognitiv sjukdom.

Styrelse

Ingela Robsahm070-211 79 13Ordförande
Lars Jansson070-547 74 37Kassör
Annika Berntsson070-244 11 41Sekreterare
Margaretha Jarlstedt
Göran Nilsson
Ebba Olsson

Välkommen på medlemsmöte den 18 juni 2024


Arvika-Eda Demensförening firade 35-årsjubileum i dagarna två den 3-4 oktober 2023.

Jannika Häggström underhöll på Eda kommuns demensboende. Det var mycket uppskattat och många deltog med liv och lust.

Två kvällar var det öppen föreläsning i Arvika och Eda. Då distriktsläkare Agneta Toremark och Sebastian Schmidt från vårdcentralerna i Arvika och Eda berättade om de olika delarna i en demensutredning, om de vanligaste demensdiagnoserna, om livsstilsfrågor och nya medicinska rön. Många nyfikna frågor från publiken fick de svara på.

Kvällarna avslutades med att Jannika Häggström kåserade och sjöng om sina erfarenheter av möten med personer med demens som hon mött under tiden hon arbetat på demensboende. Livfullt och medryckande fick vi följa hennes guldkantade möten med personer som i demenssjukdomens olika faser brottades med att förstå sin omvärld och göra sig förstådda i densamma. Om de hade tur fick de möta en inkännande personal som, ibland med stor möda och fantasi, kunde förstå att ge en orolig själ möjlighet till att skriva ett kärleksbrev skapade förståelsen för andra om livslång kärlek för ett gift par. Berättelser som väckte såväl skratt som tårar hos publiken.


Länkar med mer information

Facebook Arvika Eda demensförening
Arvika kommun (omsorg och hjälp)
Eda kommun (vård och stöd)
Svenskt Demenscentrum
Alzheimerguiden.se

Kontakt
Ordförande
Ingela Robsahm
Mobil: 070-211 79 13
Bankgiro: 405 – 2593

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se