Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Arvika-Eda

Välkommen till Arvika-Eda demensförenings hemsida

Föreningen är öppen för alla

Arvika-Eda

Föreningen vill:

  • Verka för att personer med kognitiv sjukdom har rätt till ett värdigt liv.
  • Vara en kontakt för anhöriga samt erbjuda stöd och rådgivning.
  • Informera om kognitiv sjukdom, omsorgsformer, forskning och utveckling inom vården av personer med kognitiv sjukdom.

Styrelse

Göran Nilsson070-275 23 41Ordförande
Lars Jansson070-547 74 37Kassör
Ingela Robsahm070-211 79 13Sekreterare
Margaretha Jarlstedt
Annika Berntsson
Ebba Olsson

Foton från vårt 30-årsfirande

Länkar med mer information

Facebook Arvika Eda demensförening
Arvika kommun (omsorg och hjälp)
Eda kommun (vård och stöd)
Svenskt Demenscentrum
Alzheimerguiden.se

Kontakt
Ordförande
Göran Nilsson
Mobil: 070-275 23 41
Bankgiro: 405 – 2593

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se