Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Vansbro

Välkommen till Vansbro Demensförening

Föreningen bildades 2007 och har för närvarande ca 70 medlemmar.

På fotot från vänster: Kerstin Kock ledamot, Marie Larsson ordförande, Brittis Wiklund ledamot, Solveig Hult ledamot, Laila Eriksson kassör, Anki Hermansson sekreterare.

Som medlem i Vansbro Demensförening får du:

  • Demensforum ( Demensförbundets tidning) fyra nummer per år
  • Boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum, innehållande information och praktiska råd
  • Möjlighet att i gemenskap med andra drabbade/i samma situation utbyta erfarenheter
  • Möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra demenssjukas och anhörigas situation

Demensföreningens mål är att:

Stödja och hjälpa demenssjuka och deras anhöriga
Sprida kunskap kring demenssjukdomar genom föreläsningar, filmvisningar etc.
Informera och påverka politiker och beslutsfattare

Välkommen att kontakta oss i styrelsen
Ordförande, Marie Larsson, 070-273 69 13
Sekreterare, Anki Hermansson, 0281-133 21, 070-215 15 64
Kassör, Laila Eriksson, 070-620 59 10
Ledamot, Kerstin Kock, 070-534 16 89
Ledamot, Britt-Marie Wiklund, 070-368 62 53

Vill du skänka en minnesgåva till föreningens verksamhet, ska du kontakta ledamot Britt-Marie Wiklund, brittis-w@hotmail.com (se tel. ovan). 
Bankgirokonto till förfogande: 5385-8742.

Kontakt
Ordförande
Marie Larsson
Humlevägen 7
786 71 Dala-Järna
Mobil: 070-273 69 13
E-post: vansbrodemensforening@gmail.com
Bankgiro: 6473 5385 – 8742
Swish: 1234328118

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se