Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Kalix

Demensföreningen i Kalix

Demensföreningen i Kalix bildades 2002 och är en av de ca 110 lokala föreningar som tillhör Demensförbundet, landets största organisation för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Lokalt har vi ca 70 medlemmar varav de flesta är anhöriga/närstående till människor med demenssjukdom.

Föreningen verkar för att:

  • Stödja demenssjuka och deras anhöriga
  • Sprida kunskap om demenssjukdomar
  • Bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter 
  • Påverka kommun, region och vårdinrättningar för att erbjuda demenssjuka den bästa tänkbara vården 
  • Informera demenssjuka och deras anhöriga om vilken hjälp de kan få från kommunen     

Postadress:

Demensföreningen i Kalix
Anita Andersson
Floragatan 21, 952 23 KALIX

Vill Du stödja föreningens arbete tar vi tacksamt emot din gåva på plusgiro
nr 103 45 81-7.

Nuvarande styrelse och kontaktpersoner

Anita Andersson
Ingegärd Svensson

Ordförande
Vice ordförande

Telefon 070-2113909
Telefon 070-3273051

Har Du frågor, funderingar eller bara vill tala med någon kan Du ringa valfri styrelsemedlem.

Bli medlem

Vill Du bli medlem kan Du sätta in årsavgiften på plusgiro 103 45 81-7.

Kostnad för en person 150:- och för par 250:-.

Glöm bara inte att ange namn och adress så vi kan registrera ditt medlemskap. 

Som medlem i föreningen får Du:

  • Tidningen Demensforum 4 nr/år
  • Boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum, samt annat informationsmaterial
  • Föreläsningar
  • Erfarenhetsutbyte och stöd
  • Delta i föreningens medlemsaktiviteter t.ex surströmmingsfest, julfest, resor mm.

Kontakt
Ordförande
Anita Andersson
Floragatan 21
952 23 KALIX
Mobil: 070-211 39 09
Plusgiro: 103 45 81 – 7

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se