Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Årets Demensteam 2024

Nytt stipendium – nominera ert team!

Demensfondens nya stipendium syftar till att uppmärksamma ett multiprofessionellt demensteam/kognitivt team och bidra till att sprida goda exempel i Sverige. 

Multiprofessionella team är viktiga för att personer med demenssjukdom och deras anhöriga ska få rätt bedömning, bra stödinsatser och rätt information genom sjukdomsförloppet. Därför har Demensförbundet beslutat att uppmärksamma ett team som i en kommun har visat på bra multiprofessionellt teambaserat arbetssätt för personer med demenssjukdom där även anhöriga inkluderas.

Stipendiet som är på 50 000 kronor ska användas till fortsatt kompetensutveckling och ska användas inom ett år efter att det delats ut. Stipendiet överlämnas vid Internationella Alzheimerdagen den 21 september 2024. 

Det team som tilldelas stipendiet ska i samarbete med Demensförbundet arrangera ett webbinar för kunskapsspridning om teamets verksamhet och arbetssätt. Till webbinaret inbjuds kommuner och verksamheter inom demensvården.

En stipendiegrupp från Demensförbundet bestående av ledamöter med yrkeserfarenhet från hälso- och sjukvård samt förbundsordförande bedömer inkomna ansökningar och korar en vinnare.

Ansökan är öppen nu och sista ansökningsdag är 30 augusti. 

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se