Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Leksand

Kontakt
Ordförande
Beth Holzmann
Björkbacksvägen 1
793 60 SILJANSNÄS
Tel: 0247-232 67
Mobil: 070-398 23 31
E-post: holzmann.beth@gmail.com
Bankgiro: 5014 – 6687

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se