Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Sandviken

Välkommen till Sandvikens demensförening

Demensföreningen i Sandvikens kommun vill: 

  • Vara kontaktorgan för anhöriga och erbjuda stöd och rådgivning.
  • Verka för att de demenssjuka ska ha rätt till ett värdigt liv.
  • Informera om demenssjukdomar, vård- och omsorgsformer, samt forskning och utveckling om vård och behandling.
  • Förutom årsmöte hålls medlemsmöten, debatter med politiker och föreläsningar om demenssjukdom.
  • Att anhöriga ska ha rätt information, stöd och avlösning av vård och omsorg.
  • Bevaka de demenssjuka och de anhörigas rättigheter.
  • Demensföreningen är öppen för alla.

Anhöriggrupper:

  • Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan anordnas studiecirklar för anhöriga.
  • Att träffa andra, som är i samma situation, känns mindre ensamt när man befinner sig i en svår tid i sitt liv.
  • Kunskap ger förståelse och trygghet.

Styrelse:  

Lena Palmberg: ordförande
Mobil: 073 952 47 32
tindraxignejoline@gmail.com

Ledamot Eija Ilonen

Mobil 072-216 01 31

Else-Britt Larsson: kassör
Mobil: 073 850 29 95

Du är välkommen att stödja föreningen i Sandviken

Bli medlem: Årsavgift 150 kr.
Medlemmar får Anhörigbok av lokalföreningen.
Dessutom fyra exemplar årligen av tidningen ”Demensforum”.

Om du vill stödja med en gåva är vårt bankgironummer 820-7615 i Swedbank.

Kontakt
Ordförande
Lena Palmberg
Klangvägen 90
811 35 SANDVIKEN
Tel: 026-21 80 97
Mobil: 073-952 47 32
E-post: tindraxignejoline@gmail.com
Bankgiro: 820-7615

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se