Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Falun

Kontakt
Ordförande
Ingveig Danielsen
Jungfrugatan 25 B
791 34 FALUN
Mobil: 073-326 53 57
E-post: ingveig.mar@gmail.com
Plusgiro: 78 83 03 – 6

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se