Telefonrådgivning0485 - 375 75

Boden

Ordförande
Anna-Carin Asp
Trollsländevägen 25
961 68 BODEN
Mobil: 073-020 86 26
E-post: anna-carin.asp@telia.com
Bankgiro: 5421-1859
Swishnummer: 123 334 85 88

Bodens Demensförening

Föreningen nystartade 2014 efter att ha varit nedlagd några år. Vi har växt så sakteliga och är nu ca 50 medlemmar. Vi är en lokalförening i Demensförbundet.

Bodens Demensförening arbetar för demenssjuka och deras anhöriga och närstående. Det gör vi genom att sprida kunskap om demenssjukdomar, stödja sjuka, anhöriga och närstående, verka  för bättre demensvård i kommunen. Vi verkar också för alla människors lika värde.

Vi erbjuder föreläsningar, social samvaro, studiecirklar, utflykter mm för våra medlemmar. Som medlem får du också tidskriften Demensforum som utges av Demensförbundet fyra gånger per år. Våra medlemmar har också tillgång till vårt lilla bibliotek där vi har dels facklitteratur inom demensområdet, självbiografier från anhöriga och en del skönlitteratur med anknytning till demens.

Vi följer Demensförbundets stadgar för lokalförening. Vi är som organisation medlem i  Funktionsrätt Boden och lokala ABF. Vi samarbetar också med anhörigkonsulenten i Bodens kommun.

Alla i styrelsen har egen erfarenhet som anhöriga till någon med demenssjukdom. Vi arbetar helt idéellt och tar inte ut några arvoden.

Välkommen som medlem

Bli medlem i Bodens Demensförening genom att betala in medlemsavgiften till vårt bankgiro nr 5421-1859. Kom ihåg att uppge ditt namn!

Medlemsavgiften är 200 kr per år, två på samma adress betalar tillsammans 250 kr.

Som medlem får du:

  • Anhörigboken (om du är demenssjuk får du istället ”En bok för dig med demenssjukdom”)
  • Broschyren ”Ett annorlunda liv”
  • Demensforum 4 ggr/år
  • Deltaga i våra studiecirklar, föreläsningar mm kostnadsfritt
  • Låna böcker i vårt lilla bibliotek

Styrelse:

ordförande Anna-Carin Asp, mobil 073-0208626
sekreterare Johan Karlman, mobil 070-3366488
kassör Lennart Lidman, mobil 070-5225685
ersättare Agnetha Bergström och Louise Vikström
e-postadress till föreningen bodendemensforening@gmail.com
Föreningens bankgiro 5421-1859

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75