Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Gällivare

Välkommen till demensföreningen i Gällivare kommun

Demensföreningen i Gällivare kommun bildades 1995 och är en lokalförening i Demensförbundet. Föreningen har ca 100 medlemmar.

Vi arbetar bland annat för att:

 • personer med demenssjukdom ska få rätt till ett värdigt liv
 • ge stöd och vägledning till anhöriga
 • ge mer information till allmänheten
 • öka kunskapen om demenssjukdomar inom vård och omsorg

Vad händer i föreningen?

Vi har Anhörigträffar och bjuder in till medlems- och offentliga möten med olika teman/föreläsningar.

Vi har studiecirklar om demenssjukdomar, anatomi/fysiologi, demensutredningar, symtom, bemötande, kost, anhörigas situation m.m. Vi träffas, pratar och utbyter erfarenheter.

Vi deltar i utåtriktad verksamhet, nätverksträffar samt uppmärksammar Alzheimerdagen och andra aktiviteter som anordnas av kommunen, handikappföreningar med flera.

Vill du bli medlem?

Som medlem i föreningen får du:

 • information om vad som händer inom demensvården 
 • träffa andra i liknande situation 
 • möjligheter att i gemenskap med andra påverka och förbättra situationen för personer med demenssjukdom och deras anhöriga

För 120 kr i avgift per år får du

 • förbundets tidning ”Demensforum” 4 nr/år
 • ”Anhörigboken” som ger kunskap om demenssjukdomar, om forskning och medicinering, dina rättigheter om samhällets stöd och hjälp m m
 • utan extra kostnad delta i våra anhörigcirklar, föreläsningar m m
 • tillgång till litteratur, filmer och annat material 

Betala in avgiften på bankgiro 5117-8598. Glöm inte att ange namn och adress så att vi kan skicka medlemsmaterial.

Styrelsen

Eva Frykholm eva.frykholm@telia.com ordförande
Eva Tolonen-Larsson, kassör
Eva Nyström, sekreterare
Lisbeth Persson, ledamot
Birgitta Olsson-Lasu, ledamot
Lisbet Yngström, ledamot
Eva Rydström-Jönsson, ledamot
Maria Yngström, ersättare

Du är varmt välkommen som medlem i Demensföreningen i Gällivare kommun!

Kontakt
Ordförande
Eva Frykholm
Egnahemsvägen 12
982 36 GÄLLIVARE
Mobil: 070-601 54 02
E-post: eva.frykholm@telia.com
Bankgiro: 5117-8598

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se