Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Gällivare

Välkommen till demensföreningen i Gällivare kommun

Demensföreningen i Gällivare kommun bildades 1995 och är en lokalförening i Demensförbundet. Föreningen har ca 100 medlemmar.

Välkomna på föreläsning om demens och bemötande 20 april

Vi arbetar bland annat för att:

 • personer med demenssjukdom ska få rätt till ett värdigt liv
 • ge stöd och vägledning till anhöriga
 • ge mer information till allmänheten
 • öka kunskapen om demenssjukdomar inom vård och omsorg

Vad händer i föreningen?

Vi bjuder in till medlemsmöten och offentliga möten ett par gånger per år med olika teman/föreläsare.

Varje fredag har vi anhörigträffar mellan kl 13-15 på ”Ljusglimten”, Servicehuset Enen. Vi fikar, pratar och lyssnar på högläsning ur någon spännande bok. Dessa träffar är välbesökta.

Våra studiecirklar om demenssjukdomar, anatomi/fysiologi, demensutredningar, karaktäristiska symptom, bemötande, kost och måltider, anhörigas situation m m är mycket uppskattade. Vi träffas, pratar och utbyter erfarenheter.

Vi deltar i utåtriktad verksamhet, nätverksträffar, exv uppmärksammar vi Alzheimerdagen och andra aktiviteter som anordnas i kommunen, av handikappföreningar m fl. Föreningen representerar i HSO, Rådet för flerhandikappade frågor och Anhöriggruppen i kommunens projekt. Samarbetet med dessa och övriga föreningar är mycket gott.

Vi delar årligen ut små gåvor till dagverksamhet, gruppboenden och sjukhem som vårdar personer med demenssjukdomar.

Vill du bli medlem?

Som medlem i föreningen får du:

 • information om vad som händer inom demensvården 
 • träffa andra i liknande situation 
 • möjligheter att i gemenskap med andra påverka och förbättra situationen för personer med demenssjukdom och deras anhöriga

För 120 kr i avgift per år får du

 • förbundets tidning ”Demensforum” 4 nr/år
 • ”Anhörigboken” som ger kunskap om demenssjukdomar, om forskning och medicinering, dina rättigheter om samhällets stöd och hjälp m m
 • utan extra kostnad delta i våra anhörigcirklar, föreläsningar m m
 • tillgång till litteratur, filmer och annat material 

Betala in avgiften på bankgiro 5117-8598. Glöm inte att ange namn och adress så att vi kan skicka medlemsmaterial.

Styrelsen

Eva Frykholm eva.frykholm@telia.com ordförande
Eva Tolonen-Larsson, kassör
Eva Nyström, sekreterare
Lisbeth Persson, ledamot
Raili Kuivila, ledamot
Kathrine Ringvall, ledamot
Inger Nordvall, ledamot
Anna-Greta Nilsson, ersättare
Eva Rydström-Jönsson, ersättare

Du är varmt välkommen som medlem i Demensföreningen i Gällivare kommun!

Kontakt
Ordförande
Eva Frykholm
Egnahemsvägen 12
982 36 GÄLLIVARE
Mobil: 070-601 54 02
E-post: eva.frykholm@telia.com
Bankgiro: 5117-8598

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75