Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Emmaboda

Välkommen Emmabodas demensförening

Vår förening bildades den 20 oktober 1994, idag har vi ca 300 medlemmar och runt om i landet finns närmare 110 lokalföreningar med närmare 9 000 medlemmar. Det finns idag ca 150.000 kända sjukdomsfall i landet viket gör demens till en av vår tids största sjukdomar.

Vår förenings ändamål

Föreningen arbetar för att förbättra förhållandena för alla som till följd av demenssjukdom eller av annan orsak har eller riskerar ett dement beteende. Föreningens uppgift är att stödja de anhöriga och se till att de som drabbats av sjukdomen får rätt vård.

Alzheimer och övriga demenssjukdomar

Demens är ett samlingsnamn för sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minne och tankeförmåga. Det är ett handikapp som skapar behov av stöd och hjälp samt innebär lidande för den drabbade och anhöriga/närstående. Antalet demenssjuka ökar starkt och demens klassas idag som en folksjukdom.

Vad gör föreningen för att öka kunskaperna?

  • Anordnar föreläsningar
  • Deltar i debatter
  • Distribuerar Förbundets tidning DEMENSFORUM till alla medlemmar
  • Deltar i och anordnar Studiecirklar
  • Sponsrar olika utbildningar inom området Demenssjukdomar

Medlemskap

Hjälp oss att stödja vår viktiga verksamhet med DITT medlemskap
Årsavgift: 100:-
Bankgiro: 203-5806

Styrelsen:

Ordförande
Stig Ove Andersson
070-8803712

Sekreterare
Gunilla Gustavsson
0471-12287

Kassör
Gunda Rosenquist
073-4352843

Kontakt
Ordförande
Stig Ove Andersson
Östra Sveagatan 18
361 31 EMMABODA
Mobil: 070-880 37 12
E-post: stigoveandersson@me.com
Bankgiro: 203 – 5806

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se