Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Ge en gåva till forskningen om demenssjukdomarna

Låt fler minnas sina nära och kära

I dag lever cirka 130 000 personer i Sverige med en demenssjukdom och varje år insjuknar cirka 20 000-25 000 personer. Demenssjukdomarna kostar samhället lika mycket som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans, men demensforskningen får bara en bråkdel av forskningspengarna. Demensfonden har de senaste åren tack vare våra givares stöd kunnat dela ut 8 miljoner kronor årligen till forskningsprojekt inom demensområdet. Det är tack vare gåvor och testamenten från våra givare som vi kan stödja och främja svensk demensforskning.

Demensfonden har till uppgift att samla in och fördela pengar till:

  • Medicinsk forskning
  • Omvårdnadsforskning
  • Kunskapsspridning
  • Rådgivning till personer som lever med demenssjukdom och deras anhöriga

Vi behöver dig och ditt stöd

De senaste åren har det skett en mycket intressant utveckling inom demensforskningen, men mycket forskning kvarstår dock innan det går att bota demenssjukdomar. Demensfonden behöver dig och ditt stöd så att vi kan fortsätta vårt viktiga uppdrag att stötta demensforskningen och göra skillnad för personer som lever med demenssjukdom.

Vill du ge en gåva till Demensfonden?

Välj valfritt belopp och den betalningslösning som passar dig.

Swish: 123 900 85 82 

PG: 90 08 58 – 2

BG: 900-8582

Du är varmt välkommen att skänka din gåva via Demensfondens Givarservice, Gåvotelefon 08-658 99 26

Varmt tack för din gåva!

Demensfonden är en insamlingsstiftelse som förvaltas av Demensförbundet. Stiftelsen grundades 1995. Demensfonden rapporterar årligen till Svensk insamlingskontroll som i givarens intresse granskar att insamlade medel används till rätt ändamål. Svensk insamlingskontroll beviljar 90-konto, som är en kvalitetsstämpel för insamlingsorganisationer. Demensfonden organisationsnummer 802403-4442. Demensfondens tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Stockholms län. Auktoriserad revisor Allians Revision & Redovisning AB.  Läs mer om Demensfonden, Så används din gåva

Hedra minnet av en vän eller närstående

Uppvakta någon som fyller år, tagit körkort eller klarat sin examen

Vi tar tacksamt emot små och stora engångsgåvor

Testamentera en gåva till förmån för demensforskningen

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se