Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Möten med litteratur

Demensförbundet fick 2015, tillsammans med Regionbibliotek Stockholm och Svenskt demenscentrum, medel av Kulturrådet för att genomföra det nationella projektet ”Möten med litteratur” – ett läsfrämjandeprojekt gentemot hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Möten med litteratur

Avsikten till en början var att 8-10 bibliotek i Sverige skulle öka sin kunskap och förståelse kring demens och utveckla sina verksamheter gentemot målgruppen.

I februari 2015 genomfördes referensgrupper bland personer med demenssjukdomar och deras anhöriga för att höra deras tankar om bibliotek, litteratur och läsning med mera.

Projektet avrundades i december 2015.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se