Telefonrådgivning0485 - 375 75

Möten med litteraturen

Demensförbundet har tillsammans med Regionbibliotek Stockholm och Svenskt demenscentrum fått medel av Kulturrådet för att genomföra det nationella projektet ”Möten med litteratur” – ett läsfrämjandeprojekt gentemot hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Avsikten till en början är att 8-10 bibliotek i Sverige ska öka sin kunskap och förståelse kring demens och utveckla sina verksamheter gentemot målgruppen.

I februari 2015 genomfördes referensgrupper bland personer med demenssjukdomar och deras anhöriga för att höra deras tankar om bibliotek, litteratur och läsning med mera.

Projektet handlar i mångt och mycket om att biblioteken knyter lokala kontakter med olika aktörer, till exempel anhörigkonsulenter, Silviasystrar och den lokala Demensföreningen (om det finns) och hemmaboende personer med demenssjukdomar och deras anhöriga. Att tillsammans med dem utforska och utveckla hur biblioteket kan ytterligare förbättra sitt bemötande och sin verksamhet gentemot personer med demenssjukdom.

Tanken är att genomföra ett par aktiviteter, till exempel arkivfilmvisningar, tematräffar, läsecirkel, högläsning, muntligt berättande. Projektet kan lika mycket handla om att utveckla bibliotekens vardagliga verksamheter i samråd med de demenssjuka kring lånestöd, boken kommer, e-böcker och digital delaktighet med mera. Projektarbetsgruppen stödjer de lokala biblioteken och dess medverkan. Medel tilldelas deltagande bibliotek som kan användas till aktiviteter, medier, externa kulturaktörer med mera.

Du kan läsa mer om projektet på Svenskt Demenscentrums hemsida.

Möten med litteratur

Genom ”Möten med litteratur” ska 8-10 bibliotek i Sverige öka sin kunskap och förståelse kring demens och utveckla sina verksamheter gentemot målgruppen.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75