Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Härnösand

Kontakt
Ordförande
Britt Sandgren
Grönkullavägen 6
871 60 HÄRNÖSAND
Mobil: 070-679 74 92
E-post: brittsa19@icloud.com
Plusgiro: 474 76 88 – 2

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75