Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Kristianstad

Kristianstad demensförening

Information till Dig som känner någon som besväras av stor glömska och/eller har påtagliga förändringar i personligheten.

Demensföreningen Kristianstad är en av de omkring 120 lokala föreningarna som hör till Demensförbundet, landets största organisation för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lokalt har vi 150 medlemmar från kommunerna, Kristianstad och Bromölla. De flesta medlemmarna är anhöriga/närstående till människor med demenssjukdom.

Demenssjuka har själva svårt eller omöjligt att föra fram sina behov. 
De riskerar att bli missförstådda och därför utan tillräcklig hjälp från samhället. Närstående behöver ofta råd och stöd kring olika frågor.

Föreningen verkar för att:

  • Sprida kunskap i samhället om olika slag av demenshandikapp
  • Påverka beslutsfattare
  • Stödja de närstående

Som medlem i föreningen får du:

  • Tidningen Demensforum 4 nr/år
  • Boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum
  • Mötesverksamhet
  • Föreläsningar
  • Erfarenhetsutbyte och stöd
  • Tillgång till Rättighetsfonden
  • Dessutom har Du möjlighet att vara med och påverka demensvården

Vill Du ha mer information om föreningen?

Önskar Du råd och hjälp till någon som är glömsk eller har påtagliga förändringar i personligheten?

Du är välkommen att ringa till någon av nedanstående:
Carola Nilsson, tel. 072-247 70 71
Thomas Bolin, tel. 073-430 96 08

Demensförbundets telefonrådgivning (rikstäckande) tel. 010-175 50 56.

Vi har tystnadsplikt!

Adress till ordförande Carola Nilsson

Postadress:
Demensföreningen Kristianstad
Carola Nilsson
Champinjonsvägen 17
297 72 Everöd

Tel: 072-247 70 71
E-post: carola98@rocketmail.com

Vill Du bli medlem?
Sätt in årsavgiften (175 kr) på BG 5441-2358.  
Glöm inte att fylla i namn och adress på inbetalningen. 
Om du vill stödja oss med en gåva, står vårt bankgirokonto till förfogande.

Kontakt
Ordförande
Carola Nilsson
Champinjonsvägen 17
297 72 Everöd
Tel. 072-247 70 71
E-post: carola98@rocketmail.com
Bankgiro: 5441 – 2358

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se