Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Hörby

Demensföreningen Hörby

Som medlem i Demensföreningen Hörby får du

 • Demensforum (Demensförbundets tidning) 4 nr per år
 • Anhörigboken med information och praktiska råd
 • Råd, stöd och hjälp. Utbyta erfarenheter med anhöriga till demenssjuka som är eller har varit i samma situation
 • Möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra demenssjukas och anhörigas situation

Demensföreningens mål är att

 • stödja och hjälpa demenssjuka och deras anhöriga
 • sprida kunskap om demenssjukdomar bl a genom att arrangera intressanta föreläsningar av varierande slag
 • informera och påverka politiker och beslutsfattare
 • samverka mellan kommun, region samt andra myndigheter och organisationer

Vi anser att det behövs

 • mer kunskap om demens inom sjukvården och socialtjänsten.
 • mer information till allmänheten
 • mer utbildningsresurser så att alla med misstänkt demens tidigt får rätt diagnos och behandling
 • mer kompetent och tillräcklig personal i demensvården

Vi vill arbeta för

 • att uppsökande verksamhet förstärkes
 • utveckling och ökat anhörigstöd
 • ökning och utveckling av boende för demenssjuka som inte kan bo hemma

Vill Du ha mer information

om föreningen är Du välkommen att ringa eller maila oss.

Ordförande Christina/Chris Olsson tel. 0708-812274

Kontakt
Ordförande
Christina Olsson
Skarpskyttegatan 11 A
242 33 HÖRBY
Mobil: 070-881 22 74
E-post: chris@horby.nu
Bankgiro: 446 – 9474

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se