Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Hörby

Demensföreningen Hörby

Som medlem i Demensföreningen Hörby får du

 • Demensforum (Demensförbundets tidning) 4 nr per år
 • Boken Om demenssjukdom för anhöriga, producerad av Svenskt Demenscentrum
 • Råd, stöd och hjälp. Utbyta erfarenheter med anhöriga till demenssjuka som är eller har varit i samma situation
 • Möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra demenssjukas och anhörigas situation

Demensföreningens mål är att

 • stödja och hjälpa demenssjuka och deras anhöriga
 • sprida kunskap om demenssjukdomar bl a genom att arrangera intressanta föreläsningar av varierande slag
 • informera och påverka politiker och beslutsfattare
 • samverka mellan kommun, region samt andra myndigheter och organisationer

Vi anser att det behövs

 • mer kunskap om demens inom sjukvården och socialtjänsten.
 • mer information till allmänheten
 • mer utbildningsresurser så att alla med misstänkt demens tidigt får rätt diagnos och behandling
 • mer kompetent och tillräcklig personal i demensvården

Vi vill arbeta för

 • att uppsökande verksamhet förstärkes
 • utveckling och ökat anhörigstöd
 • ökning och utveckling av boende för demenssjuka som inte kan bo hemma

Vill Du ha mer information

om föreningen är Du välkommen att ringa eller maila oss.

Ordförande Christina/Chris Olsson tel. 0708-812274

Kontakt
Ordförande
Christina Olsson
Skarpskyttegatan 11 A
242 33 HÖRBY
Mobil: 070-881 22 74
E-post: chris@horby.nu
Bankgiro: 446 – 9474


Fira Nationella Anhörigdagen tillsammans med Henrik Widegren, kl 17.00, fri entré

Vi firar Nationella Anhörigdagen tillsammans med Henrik Widegren!

Vi bjuder in allmänheten med fri entré till Kommunhuset fredagen den 13/10 Kl.17.00. under temat Skratt – Inget man skojar bort! med läkaren Henrik Widegren.

Arrangeras av Hörby Demensförening, Anhörigföreningen i Hörby, Hörby kommun o ABF.

Varmt välkomna!

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se